Časové rady

Bilaterálna spolupráca

Bilaterálna spolupráca
Vybrané kritériá:
  Názov projektu Financujúci subjekt Kód impl. subjektu Rok vykazovania Vyplatená suma Viac
  Štúdijná návšteva zo Štátnej finančnej služby Ukrajiny Ministerstvo financií SR Donorská vláda 2015 5 950 € Fa search plus
  Štúdijná návšteva zástupcov mimovládneho sektora ČH Ministerstvo financií SR Donorská vláda 2015 100 € Fa search plus
  Šírenie dobrovoľníctva v Gruzínsku Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu MVO v donorskej krajine 2013 430 € Fa search plus
  „Výmena najlepších skúseností v oblasti nelegálnej migrácie, prevádzačstva a obchodovania s ľuďmi“ - workshop organizovaný Národnou jednotkou boja proti nelegálnej migrácii Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu Donorská vláda 2014 4 964 € Fa search plus
  1960 záznamov (stránka 164 z 164)

  Vyplatená suma 2013 - 2017 (v tis. EUR)

  Rok Vyplatená suma
  2013 11 959 306 €
  2014 12 279 254 €
  2015 15 511 776 €
  2016 21 029 803 €
  2017 30 811 174 €