Časové rady

Bilaterálna spolupráca

Bilaterálna spolupráca
Vybrané kritériá:
  Názov projektu Financujúci subjekt Kód impl. subjektu Rok vykazovania Vyplatená suma Viac
  Women Empowerment Through Small Business Development Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu MVO v donorskej krajine 2014 741 € Fa search plus
  Women Empowerment Through Small Business Development Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu MVO v donorskej krajine 2013 4 800 € Fa search plus
  Women initiative for support of vulnerable person Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu MVO v rozvojovej krajine 2016 4 969 € Fa search plus
  Working together for a better future Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu MVO v rozvojovej krajine 2016 2 980 € Fa search plus
  Workshop bavlnených produktov a nákup šijacích strojov Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu MVO v rozvojovej krajine 2015 3 486 € Fa search plus
  Workshop bavlnených produktov a nákup šijacích strojov Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu MVO v rozvojovej krajine 2016 1 494 € Fa search plus
  Workshop v rámci spoločného rozvojového projektu krajín V4 a Japonska Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu Donorská vláda 2014 410 € Fa search plus
  World-class Teaching Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu MVO v donorskej krajine 2014 8 829 € Fa search plus
  World-class Teaching Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu MVO v donorskej krajine 2013 8 829 € Fa search plus
  Youth center” Sekovici Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu MIMOVLÁDNE ORGANIZÁCIE (MVO) A OBČIANSKA SPOLOČNOSŤ 2014 3 360 € Fa search plus
  Youth center” Sekovici Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu MIMOVLÁDNE ORGANIZÁCIE (MVO) A OBČIANSKA SPOLOČNOSŤ 2015 1 393 € Fa search plus
  ZPC zamestnancov MZV a EZ SR do Tuniska v rámci iniciatívy „Democratic Partnership Challenge-Task Force Tunisia Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu Donorská vláda 2013 1 721 € Fa search plus
  2280 záznamov (stránka 164 z 190)

  Vyplatená suma 2013 - 2018 (v tis. EUR)

  Rok Vyplatená suma
  2013 11 959 306 €
  2014 12 279 254 €
  2015 15 511 776 €
  2016 21 029 803 €
  2017 30 811 174 €
  2018 27 534 915 €