Časové rady

Bilaterálna spolupráca

Bilaterálna spolupráca
Vybrané kritériá:
  Názov projektu Financujúci subjekt Kód impl. subjektu Rok vykazovania Vyplatená suma Viac
  Zabezpečenie prístupu obyvateľov postihnutých konfliktom ku život zachraňujúcim pohotovostným zdravotníckym službám vrátane urgentných pôrodníckych a Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu MVO v donorskej krajine 2016 0 € Fa search plus
  Skúmanie využitia Aquahoder pre poľnohospodársku produkciu v podmienkach Afganistanu s cieľom znižovania spotreby vody Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu Iné nebankovné subjekty v krajine poskytovateľa 2016 0 € Fa search plus
  Zdravotný program pre konfliktom postihnuté obyvateľstvo v Iraku Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu MVO v donorskej krajine 2016 0 € Fa search plus
  Vodovod Bardar – prístup k zdravotne nezávadnej pitnej vode, zlepšenie zdravia občanov a udržateľný manažment vodovodného systému Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu MVO v donorskej krajine 2016 0 € Fa search plus
  Monitoring a hodnotenie dopadov sucha na ochranu vôd a ich racionálneho využívania v Gruzínsku Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu Verejné spoločnosti 2016 0 € Fa search plus
  Transformatívne vládnutie a financovanie II Ministerstvo financií SR Rozvojový program OSN 2017 0 € Fa search plus
  Finančný príspevok pre aktivity EED Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu Európska únia 2017 0 € Fa search plus
  Prevádzka urgentnej pôrodnícko/gynekologickej a špecializovanej zdrav. starostlivosti v oblasti Homs, Sýria. Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu MVO v donorskej krajine 2017 0 € Fa search plus
  Informačno-komunikačné technológie v Keni Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu VEREJNO-SÚKROMNÉ PARTNERSTVÁ a SIETE 2014 0 € Fa search plus
  Budovanie kapacít inštitúcií v Bosne a Hercegovine v oblasti obnoviteľných zdrojov energie (OZE) prostredníctvom prenosu slovenských skúseností v oblasti energetiky Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu MIMOVLÁDNE ORGANIZÁCIE (MVO) A OBČIANSKA SPOLOČNOSŤ 2014 0 € Fa search plus
  Čierna Hora na ceste do euroatlantickej rodiny 2013-2014 Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu MVO v donorskej krajine 2015 0 € Fa search plus
  Udržateľný rozvoj a zodpovedné poľnohospodárstvo v Keni Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu MVO v donorskej krajine 2016 0 € Fa search plus
  1960 záznamov (stránka 2 z 164)

  Vyplatená suma 2013 - 2017 (v tis. EUR)

  Rok Vyplatená suma
  2013 11 959 306 €
  2014 12 279 254 €
  2015 15 511 776 €
  2016 21 029 803 €
  2017 30 811 174 €