Časové rady

Bilaterálna spolupráca

Bilaterálna spolupráca
Vybrané kritériá:
  Názov projektu Financujúci subjekt Kód impl. subjektu Rok vykazovania Vyplatená suma Viac
  Zabezpečenie prístupu obyvateľov postihnutých konfliktom ku život zachraňujúcim pohotovostným zdravotníckym službám vrátane urgentných pôrodníckych a Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu MVO v donorskej krajine 2016 0 € Fa search plus
  Skúmanie využitia Aquahoder pre poľnohospodársku produkciu v podmienkach Afganistanu s cieľom znižovania spotreby vody Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu Iné nebankovné subjekty v krajine poskytovateľa 2016 0 € Fa search plus
  Zdravotný program pre konfliktom postihnuté obyvateľstvo v Iraku Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu MVO v donorskej krajine 2016 0 € Fa search plus
  Vodovod Bardar – prístup k zdravotne nezávadnej pitnej vode, zlepšenie zdravia občanov a udržateľný manažment vodovodného systému Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu MVO v donorskej krajine 2016 0 € Fa search plus
  Monitoring a hodnotenie dopadov sucha na ochranu vôd a ich racionálneho využívania v Gruzínsku Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu Verejné spoločnosti 2016 0 € Fa search plus
  Transformatívne vládnutie a financovanie II Ministerstvo financií SR Rozvojový program OSN 2017 0 € Fa search plus
  Rozvoj programov globálneho vzdelávania na vysokých školách pedagogického a nepedagogického zamerania Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu MVO v donorskej krajine 2017 0 € Fa search plus
  Renovation of water supply and sewage systems Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu MVO v rozvojovej krajine 2017 0 € Fa search plus
  Anglický jazyk a počítače v eparchii Adigrat 1 Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu MVO v donorskej krajine 2018 0 € Fa search plus
  Zavedenie pestovania makadamií do Etiópie ako nový zdroj príjmu pre malých farmárov Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu INŠTITÚCIE VEREJNÉHO SEKTORA 2018 0 € Fa search plus
  “Výmena skúseností pri digitalizácii verejnej správy (IT) medzi Slovenskou republikou a Bieloruskou republikou” Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu Inštitúcia súkromného sektora 2018 0 € Fa search plus
  Informačno-komunikačné technológie v Keni Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu VEREJNO-SÚKROMNÉ PARTNERSTVÁ a SIETE 2014 0 € Fa search plus
  2280 záznamov (stránka 2 z 190)

  Vyplatená suma 2013 - 2018 (v tis. EUR)

  Rok Vyplatená suma
  2013 11 959 306 €
  2014 12 279 254 €
  2015 15 511 776 €
  2016 21 029 803 €
  2017 30 811 174 €
  2018 27 534 915 €