Časové rady

Bilaterálna spolupráca

Bilaterálna spolupráca
Vybrané kritériá:
  Názov projektu Financujúci subjekt Kód impl. subjektu Rok vykazovania Vyplatená suma Viac
  Dobrovoľník 2 pre Nairobi Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu MVO v donorskej krajine 2016 0 € Fa search plus
  Bezodpadové spracovanie nebezpečných biologických odpadov na produkty vhodné pre intenzívne ekologické poľnohospodárstvo Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu Iné nebankovné subjekty v krajine poskytovateľa 2016 0 € Fa search plus
  Rozvoj programov globálneho vzdelávania na vysokých školách pedagogického a nepedagogického zamerania Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu MVO v donorskej krajine 2017 0 € Fa search plus
  Drinking water for the population of Biesti commune Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu Vláda príjemcu 2017 0 € Fa search plus
  Renovation of water supply and sewage systems Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu MVO v rozvojovej krajine 2017 0 € Fa search plus
  Študijné návštevy MAAE Etiópia 2014 Úrad jadrového dozoru SR Donorská vláda 2014 0 € Fa search plus
  Prístup k nezávadnej vode v regióne Hincesti v Moldavsku Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu MIMOVLÁDNE ORGANIZÁCIE (MVO) A OBČIANSKA SPOLOČNOSŤ 2014 0 € Fa search plus
  Podpora občianskej spoločnosti v Barme Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu MVO v donorskej krajine 2014 0 € Fa search plus
  Budovanie ukrajinskej občianskej spoločnosti prostredníctvom posilňovania kapacít ukrajinských mimovládnych organizácií v oblasti reformy bezpečnostného sektora Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu MIMOVLÁDNE ORGANIZÁCIE (MVO) A OBČIANSKA SPOLOČNOSŤ 2014 0 € Fa search plus
  Zlepšovanie podnikateľského prostredia v Albánsku Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu MIMOVLÁDNE ORGANIZÁCIE (MVO) A OBČIANSKA SPOLOČNOSŤ 2014 0 € Fa search plus
  VYUŽITIE SKÚSENOSTÍ PRI PODPORE TRANSFORMÁCIE REGIONÁLNEHO TRHOVÉHO PROSTREDIA Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu MVO v donorskej krajine 2015 0 € Fa search plus
  Krátkodobá stáž diplomata z Bosny a Hercegoviny Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu Donorská vláda 2015 0 € Fa search plus
  1960 záznamov (stránka 3 z 164)

  Vyplatená suma 2013 - 2017 (v tis. EUR)

  Rok Vyplatená suma
  2013 11 959 306 €
  2014 12 279 254 €
  2015 15 511 776 €
  2016 21 029 803 €
  2017 30 811 174 €