Časové rady

Bilaterálna spolupráca

Bilaterálna spolupráca
Vybrané kritériá:
  Názov projektu Financujúci subjekt Kód impl. subjektu Rok vykazovania Vyplatená suma Viac
  Purchase of a firefighter van Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu MIMOVLÁDNE ORGANIZÁCIE (MVO) A OBČIANSKA SPOLOČNOSŤ 2015 1 500 € Fa search plus
  SMM OBSE Ukrajina 2015 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Organizácia pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe 2015 88 125 € Fa search plus
  One World in Schools, Moldova Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu MIMOVLÁDNE ORGANIZÁCIE (MVO) A OBČIANSKA SPOLOČNOSŤ 2015 1 200 € Fa search plus
  Pracovné zručnosti pre chudobnú mládež v Nairobi/street children – Nairobi Centrum Bosco Boys Langata Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu MIMOVLÁDNE ORGANIZÁCIE (MVO) A OBČIANSKA SPOLOČNOSŤ 2015 1 318 € Fa search plus
  Poľnoshospodárstvo a pitná voda pre Onyalo Biro Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu MIMOVLÁDNE ORGANIZÁCIE (MVO) A OBČIANSKA SPOLOČNOSŤ 2015 1 500 € Fa search plus
  Dobrovoľník pre Sihanoukville Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu MIMOVLÁDNE ORGANIZÁCIE (MVO) A OBČIANSKA SPOLOČNOSŤ 2015 1 440 € Fa search plus
  Budovanie praktických zručností znevýhodnenej mládeže v Keni – príprava na budúce povolanie. Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu MIMOVLÁDNE ORGANIZÁCIE (MVO) A OBČIANSKA SPOLOČNOSŤ 2015 89 494 € Fa search plus
  Budovanie inštitucionálnej kapacity detského centra poskytujúceho sociálnu ochranu deťom ulice v Mihangu Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu MIMOVLÁDNE ORGANIZÁCIE (MVO) A OBČIANSKA SPOLOČNOSŤ 2015 39 556 € Fa search plus
  Budovanie kapacít samosprávy a občianskej spoločnosti v regióne Gagauzsko, Moldavsko Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu MIMOVLÁDNE ORGANIZÁCIE (MVO) A OBČIANSKA SPOLOČNOSŤ 2015 52 820 € Fa search plus
  Riešenie konfliktov v rozvojovom kontexte Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu MIMOVLÁDNE ORGANIZÁCIE (MVO) A OBČIANSKA SPOLOČNOSŤ 2015 28 882 € Fa search plus
  Zvyšovanie potravinovej bezpečnosti malých farmárov prostredníctvom šírenia praktických poznatkov odbornými učilišťami v kraji Nakuru Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu MIMOVLÁDNE ORGANIZÁCIE (MVO) A OBČIANSKA SPOLOČNOSŤ 2015 22 091 € Fa search plus
  Replacement of a part of the roof that covers creche rooms of Institution for pre-school education Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu MIMOVLÁDNE ORGANIZÁCIE (MVO) A OBČIANSKA SPOLOČNOSŤ 2015 1 493 € Fa search plus
  2278 záznamov (stránka 3 z 190)

  Vyplatená suma 2013 - 2018 (v tis. EUR)

  Rok Vyplatená suma
  2013 11 959 306 €
  2014 12 279 254 €
  2015 15 511 776 €
  2016 21 029 803 €
  2017 30 811 174 €
  2018 27 456 410 €