Časové rady

Bilaterálna spolupráca

Bilaterálna spolupráca
Vybrané kritériá:
  Názov projektu Financujúci subjekt Kód impl. subjektu Rok vykazovania Vyplatená suma Viac
  UN Women Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu Entita OSN pre rodovú rovnosť a posilňovanie postavenia žien 2017 100 000 € Fa search plus
  Finančný príspevok na podporu aktivít SR v oblasti udržiavania a budovania mieru, prevencie konfliktov, mediácie a SSR Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu Ženevské centrum pre demokratickú kontrolu ozbrojených síl 2017 50 000 € Fa search plus
  e-kurz Reforma verejných financií - prípadová štúdia Slovensko Ministerstvo financií SR Európska banka pre obnovu a rozvoj - technická spolupráca a špeciálne fondy (len pre ODA oprávnené krajiny) 2017 244 756 € Fa search plus
  Fond technickej spolupráce SR a Európskej banky pre obnovu a rozvoj Ministerstvo financií SR Európska banka pre obnovu a rozvoj - technická spolupráca a špeciálne fondy (len pre ODA oprávnené krajiny) 2014 2 000 000 € Fa search plus
  EBRD-Social Impact Bonds - Regional Assignment Ministerstvo financií SR Európska banka pre obnovu a rozvoj - technická spolupráca a špeciálne fondy (len pre ODA oprávnené krajiny) 2018 250 000 € Fa search plus
  Finančná humanitárna pomoc pre oddelenie detskej onkológie Národného inštitútu onkológie v Kyjeve Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu Univerzita, vysoká škola alebo iná školiaca inštitúcia, výskumná inštitúcia alebo think-tank 2015 15 000 € Fa search plus
  Dobrovoľník pre Nairobi 3 Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu Univerzita, vysoká škola alebo iná školiaca inštitúcia, výskumná inštitúcia alebo think-tank 2017 5 760 € Fa search plus
  Dobrovoľník 3 pre Malindi, Keňa Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu Univerzita, vysoká škola alebo iná školiaca inštitúcia, výskumná inštitúcia alebo think-tank 2017 5 760 € Fa search plus
  Dobrovoľník 2 pre Lesotho, St. Cecilia Orphanage, Ha Buasono Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu Univerzita, vysoká škola alebo iná školiaca inštitúcia, výskumná inštitúcia alebo think-tank 2017 5 760 € Fa search plus
  Dobrovoľník pre Kibeho, Bratia Palotini 1, Rwanda Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu Univerzita, vysoká škola alebo iná školiaca inštitúcia, výskumná inštitúcia alebo think-tank 2017 5 760 € Fa search plus
  Dobrovoľník 3 pre Lesotho, St. Cecilia Orphanage, Ha Buasono Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu Univerzita, vysoká škola alebo iná školiaca inštitúcia, výskumná inštitúcia alebo think-tank 2017 5 760 € Fa search plus
  Zlepšenie kvality monitorovania existujúcich a nových zdrojov pitnej vody v kantóne Sarajevo Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu Univerzita, vysoká škola alebo iná školiaca inštitúcia, výskumná inštitúcia alebo think-tank 2018 33 720 € Fa search plus
  2280 záznamov (stránka 1 z 190)

  Vyplatená suma 2013 - 2018 (v tis. EUR)

  Rok Vyplatená suma
  2013 11 959 306 €
  2014 12 279 254 €
  2015 15 511 776 €
  2016 21 029 803 €
  2017 30 811 174 €
  2018 27 534 915 €