Časové rady

Bilaterálna spolupráca

Bilaterálna spolupráca
Vybrané kritériá:
  Názov projektu Financujúci subjekt Kód impl. subjektu Rok vykazovania Vyplatená suma Viac
  KNR SR Študijné cesty a prijatia 2013 Kancelária Národnej rady SR Donorská vláda 2013 15 000 € Fa search plus
  Vorkšop "Európske politiky" - študijná návšteva ukrajinskej delegácie / konzultácie so sekciou rozpočtovej politiky MF SR Ministerstvo financií SR Donorská vláda 2013 40 € Fa search plus
  Príspevok do Fondu RBRE na podporu migrantov a utečencov Ministerstvo financií SR Rozvojová banka Rady Európy 2015 150 000 € Fa search plus
  Štúdijná návšteva zo Štátnej finančnej služby Ukrajiny Ministerstvo financií SR Donorská vláda 2015 5 950 € Fa search plus
  Štúdijná návšteva zástupcov mimovládneho sektora ČH Ministerstvo financií SR Donorská vláda 2015 100 € Fa search plus
  Seminár o colných vyhláseniach Ministerstvo financií SR Donorská vláda 2016 200 € Fa search plus
  Poskytnutie konzultácií zástupcom Ministerstva financií Vietnamu Ministerstvo financií SR Donorská vláda 2016 925 € Fa search plus
  Budovanie informačného systému pre evidovanie a vykazovanie rozvojovej spolupráce SR 2016 Ministerstvo financií SR Donorská vláda 2016 176 236 € Fa search plus
  Transformatívne vládnutie a financovanie II Ministerstvo financií SR Rozvojový program OSN 2017 0 € Fa search plus
  Zisťovacia misia v Čiernej Hore Ministerstvo financií SR Donorská vláda 2017 4 286 € Fa search plus
  Hraničná podporná misia EÚ pre Moldavsko a Ukrajinu (EUBAM) 2017 Ministerstvo financií SR Donorská vláda 2017 3 784 € Fa search plus
  Študijná návšteva zástupcov Štátnej colnej služby Azerbajdžanu Ministerstvo financií SR Donorská vláda 2017 405 € Fa search plus
  1960 záznamov (stránka 1 z 164)

  Vyplatená suma 2013 - 2017 (v tis. EUR)

  Rok Vyplatená suma
  2013 11 959 306 €
  2014 12 279 254 €
  2015 15 511 776 €
  2016 21 029 803 €
  2017 30 811 174 €