Časové rady

Celková spolupráca

Celková spolupráca
Vybrané kritériá:
  Názov projektu Realizátor Financujúci subjekt Rok vykazovania Vyplatená suma Viac
  Finančný príspevok pre Fond OSN na podporu budovania mieru (PBF), splnenie záväzku tzv. Obamovho samitu na riešenie príčin migrácie Fond OSN na budovanie mieru (Blok 1: len pružné príspevky) Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu 2017 400 000 € Fa search plus
  Príspevok do UN PBF na rok 2018 Fond OSN na budovanie mieru (Blok 1: len pružné príspevky) Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR 2018 30 000 € Fa search plus
  Príspevok UNPF 2013 Fond OSN na budovanie mieru (Blok 2: Iba obmedzené príspevky) Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR 2013 30 500 € Fa search plus
  Príspevok UNMIK 2013 Sekcia OSN pre mierové operácie (iba UNIFIL, MINURSO, UNOMIG (ukončené v júni 2009), UNMIK, MONUSCO (pred júlom 2010 MONUC), UNMIL, UNOCI, MINUSTAH, UNMIS (ukončené v júli 2011), UNMIT, UNAMID, MINURCAT (ukončené v decembri 2010), UNIFSA, UNMISS]. Príspevky jednotlivých misií zaznamenané v CRS++. Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR 2013 1 819 € Fa search plus
  Príspevok UNAMID 2013 Sekcia OSN pre mierové operácie (iba UNIFIL, MINURSO, UNOMIG (ukončené v júni 2009), UNMIK, MONUSCO (pred júlom 2010 MONUC), UNMIL, UNOCI, MINUSTAH, UNMIS (ukončené v júli 2011), UNMIT, UNAMID, MINURCAT (ukončené v decembri 2010), UNIFSA, UNMISS]. Príspevky jednotlivých misií zaznamenané v CRS++. Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR 2013 91 313 € Fa search plus
  Príspevok MINURSO 2013 Sekcia OSN pre mierové operácie (iba UNIFIL, MINURSO, UNOMIG (ukončené v júni 2009), UNMIK, MONUSCO (pred júlom 2010 MONUC), UNMIL, UNOCI, MINUSTAH, UNMIS (ukončené v júli 2011), UNMIT, UNAMID, MINURCAT (ukončené v decembri 2010), UNIFSA, UNMISS]. Príspevky jednotlivých misií zaznamenané v CRS++. Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR 2013 1 928 € Fa search plus
  Príspevok UNMISS 2014 Sekcia OSN pre mierové operácie (iba UNIFIL, MINURSO, UNOMIG (ukončené v júni 2009), UNMIK, MONUSCO (pred júlom 2010 MONUC), UNMIL, UNOCI, MINUSTAH, UNMIS (ukončené v júli 2011), UNMIT, UNAMID, MINURCAT (ukončené v decembri 2010), UNIFSA, UNMISS]. Príspevky jednotlivých misií zaznamenané v CRS++. Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR 2014 45 288 € Fa search plus
  Príspevok UNIFIL 2014 Sekcia OSN pre mierové operácie (iba UNIFIL, MINURSO, UNOMIG (ukončené v júni 2009), UNMIK, MONUSCO (pred júlom 2010 MONUC), UNMIL, UNOCI, MINUSTAH, UNMIS (ukončené v júli 2011), UNMIT, UNAMID, MINURCAT (ukončené v decembri 2010), UNIFSA, UNMISS]. Príspevky jednotlivých misií zaznamenané v CRS++. Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR 2014 4 975 € Fa search plus
  Príspevok do mierových misií MINURSO 2016-2 Sekcia OSN pre mierové operácie (iba UNIFIL, MINURSO, UNOMIG (ukončené v júni 2009), UNMIK, MONUSCO (pred júlom 2010 MONUC), UNMIL, UNOCI, MINUSTAH, UNMIS (ukončené v júli 2011), UNMIT, UNAMID, MINURCAT (ukončené v decembri 2010), UNIFSA, UNMISS]. Príspevky jednotlivých misií zaznamenané v CRS++. Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR 2016 2 562 € Fa search plus
  Príspevok UNMIL 2016-2 Sekcia OSN pre mierové operácie (iba UNIFIL, MINURSO, UNOMIG (ukončené v júni 2009), UNMIK, MONUSCO (pred júlom 2010 MONUC), UNMIL, UNOCI, MINUSTAH, UNMIS (ukončené v júli 2011), UNMIT, UNAMID, MINURCAT (ukončené v decembri 2010), UNIFSA, UNMISS]. Príspevky jednotlivých misií zaznamenané v CRS++. Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR 2016 4 308 € Fa search plus
  Príspevok UNMISS _2016-2 Sekcia OSN pre mierové operácie (iba UNIFIL, MINURSO, UNOMIG (ukončené v júni 2009), UNMIK, MONUSCO (pred júlom 2010 MONUC), UNMIL, UNOCI, MINUSTAH, UNMIS (ukončené v júli 2011), UNMIT, UNAMID, MINURCAT (ukončené v decembri 2010), UNIFSA, UNMISS]. Príspevky jednotlivých misií zaznamenané v CRS++. Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR 2016 41 206 € Fa search plus
  Príspevok UNDPKO 2016 Sekcia OSN pre mierové operácie (iba UNIFIL, MINURSO, UNOMIG (ukončené v júni 2009), UNMIK, MONUSCO (pred júlom 2010 MONUC), UNMIL, UNOCI, MINUSTAH, UNMIS (ukončené v júli 2011), UNMIT, UNAMID, MINURCAT (ukončené v decembri 2010), UNIFSA, UNMISS]. Príspevky jednotlivých misií zaznamenané v CRS++. Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR 2016 7 000 € Fa search plus
  2651 záznamov (stránka 1 z 221)

  Vyplatená suma v rokoch 2013 - 2018 podľa typu toku

  Rok Typ toku Vyplatená suma
  2013 ODA 64 580 131 €
  2014 ODA 62 649 961 €
  2015 ODA 76 551 079 €
  2016 ODA 93 652 967 €
  2017 ODA 105 139 107 €
  2018 ODA 116 835 494 €

  Vyplatená suma v rokoch 2013 - 2018 podľa financujúceho subjektu

  Year Financujúci subjekt Vyplatená suma
  2013 Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu 6 070 013 €
  2013 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR 3 301 449 €
  2013 Ministerstvo financií SR 49 488 595 €
  2013 Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR 411 643 €
  2013 Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky 0 €
  2013 Ministerstvo životného prostredia SR 235 565 €
  2013 Úrad ministerstva vnútra 1 647 871 €
  2013 Úrad jadrového dozoru SR 328 294 €
  2013 Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky 159 266 €
  2013 Správa štátnych hmotných rezerv Slovenskej republiky 0 €
  2013 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 2 237 471 €
  2013 Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky 6 600 €
  2013 Ústredie ekumenickej pastoračnej služby v ozbrojených silách Slovenskej republiky a ozbrojených zboroch Slovenskej republiky 0 €
  2013 Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Sekcia ekonomiky a finančného manažmentu 0 €
  2013 Kancelária Národnej rady SR 15 000 €
  2013 Úrad priemyselného vlastníctva SR 3 374 €
  2013 Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky 57 242 €
  2013 Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR 243 910 €
  2013 Ministerstvo zdravotníctva SR 373 838 €
  2014 Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu 3 808 969 €
  2014 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR 2 790 326 €
  2014 Ministerstvo financií SR 49 685 573 €
  2014 Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR 290 144 €
  2014 Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky 0 €
  2014 Ministerstvo životného prostredia SR 367 889 €
  2014 Úrad ministerstva vnútra 2 008 072 €
  2014 Úrad jadrového dozoru SR 299 956 €
  2014 Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky 174 798 €
  2014 Správa štátnych hmotných rezerv Slovenskej republiky 0 €
  2014 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 2 353 169 €
  2014 Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky 0 €
  2014 Ústredie ekumenickej pastoračnej služby v ozbrojených silách Slovenskej republiky a ozbrojených zboroch Slovenskej republiky 4 057 €
  2014 Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Sekcia ekonomiky a finančného manažmentu 20 000 €
  2014 Kancelária Národnej rady SR 0 €
  2014 Úrad priemyselného vlastníctva SR 3 362 €
  2014 Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky 40 195 €
  2014 Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR 321 797 €
  2014 Ministerstvo zdravotníctva SR 481 654 €
  2015 Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu 4 991 268 €
  2015 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR 4 093 348 €
  2015 Ministerstvo financií SR 58 997 057 €
  2015 Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR 433 845 €
  2015 Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky 0 €
  2015 Ministerstvo životného prostredia SR 237 984 €
  2015 Úrad ministerstva vnútra 3 278 619 €
  2015 Úrad jadrového dozoru SR 285 648 €
  2015 Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky 200 522 €
  2015 Správa štátnych hmotných rezerv Slovenskej republiky 132 092 €
  2015 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 2 266 739 €
  2015 Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky 5 500 €
  2015 Ústredie ekumenickej pastoračnej služby v ozbrojených silách Slovenskej republiky a ozbrojených zboroch Slovenskej republiky 0 €
  2015 Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Sekcia ekonomiky a finančného manažmentu 661 312 €
  2015 Kancelária Národnej rady SR 0 €
  2015 Úrad priemyselného vlastníctva SR 3 908 €
  2015 Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky 43 178 €
  2015 Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR 374 964 €
  2015 Ministerstvo zdravotníctva SR 545 095 €
  2016 Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu 5 780 648 €
  2016 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR 14 705 395 €
  2016 Ministerstvo financií SR 65 456 733 €
  2016 Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR 778 558 €
  2016 Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky 0 €
  2016 Ministerstvo životného prostredia SR 265 450 €
  2016 Úrad ministerstva vnútra 5 305 285 €
  2016 Úrad jadrového dozoru SR 176 050 €
  2016 Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky 178 061 €
  2016 Správa štátnych hmotných rezerv Slovenskej republiky 19 286 €
  2016 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 37 291 €
  2016 Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky 0 €
  2016 Ústredie ekumenickej pastoračnej služby v ozbrojených silách Slovenskej republiky a ozbrojených zboroch Slovenskej republiky 5 873 €
  2016 Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Sekcia ekonomiky a finančného manažmentu 0 €
  2016 Kancelária Národnej rady SR 0 €
  2016 Úrad priemyselného vlastníctva SR 3 818 €
  2016 Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky 45 384 €
  2016 Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR 348 584 €
  2016 Ministerstvo zdravotníctva SR 546 551 €
  2017 Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu 7 846 962 €
  2017 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR 21 812 326 €
  2017 Ministerstvo financií SR 67 171 886 €
  2017 Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR 440 453 €
  2017 Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky 0 €
  2017 Ministerstvo životného prostredia SR 363 695 €
  2017 Úrad ministerstva vnútra 3 668 459 €
  2017 Úrad jadrového dozoru SR 314 308 €
  2017 Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky 917 369 €
  2017 Správa štátnych hmotných rezerv Slovenskej republiky 39 635 €
  2017 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 1 680 966 €
  2017 Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky 0 €
  2017 Ústredie ekumenickej pastoračnej služby v ozbrojených silách Slovenskej republiky a ozbrojených zboroch Slovenskej republiky 8 894 €
  2017 Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Sekcia ekonomiky a finančného manažmentu 0 €
  2017 Kancelária Národnej rady SR 0 €
  2017 Úrad priemyselného vlastníctva SR 3 489 €
  2017 Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky 43 397 €
  2017 Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR 339 458 €
  2017 Ministerstvo zdravotníctva SR 487 810 €
  2018 Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu 5 290 620 €
  2018 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR 26 678 146 €
  2018 Ministerstvo financií SR 77 044 713 €
  2018 Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR 744 972 €
  2018 Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky 4 500 €
  2018 Ministerstvo životného prostredia SR 519 276 €
  2018 Úrad ministerstva vnútra 2 037 437 €
  2018 Úrad jadrového dozoru SR 649 937 €
  2018 Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky 668 128 €
  2018 Správa štátnych hmotných rezerv Slovenskej republiky 0 €
  2018 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 1 718 096 €
  2018 Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky 0 €
  2018 Ústredie ekumenickej pastoračnej služby v ozbrojených silách Slovenskej republiky a ozbrojených zboroch Slovenskej republiky 26 574 €
  2018 Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Sekcia ekonomiky a finančného manažmentu 0 €
  2018 Kancelária Národnej rady SR 0 €
  2018 Úrad priemyselného vlastníctva SR 118 050 €
  2018 Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky 136 739 €
  2018 Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR 525 846 €
  2018 Ministerstvo zdravotníctva SR 672 460 €