Časové rady

Multilaterálna spolupráca

Multilaterálna spolupráca
Vybrané kritériá:
  Názov projektu Financujúci subjekt Kód impl. subjektu Rok vykazovania Vyplatená suma Viac
  Príspevok SR do rozpočtu EÚ 2013 Ministerstvo financií SR Európska komisia - Podiel rozpočtu na rozvojovú spoluprácu 2013 38 170 000 € Fa search plus
  Príspevok SR do rozpočtu EÚ 2014 Ministerstvo financií SR Európska komisia - Podiel rozpočtu na rozvojovú spoluprácu 2014 38 960 000 € Fa search plus
  Príspevok SR do rozpočtu EÚ 2015 Ministerstvo financií SR Európska komisia - Podiel rozpočtu na rozvojovú spoluprácu 2015 40 520 000 € Fa search plus
  Príspevok SR do rozpočtu EÚ 2017 Ministerstvo financií SR Európska komisia - Podiel rozpočtu na rozvojovú spoluprácu 2017 50 740 000 € Fa search plus
  Príspevok SR do rozpočtu EÚ 2016 Ministerstvo financií SR Európska komisia - Podiel rozpočtu na rozvojovú spoluprácu 2016 53 100 000 € Fa search plus
  293 záznamov (stránka 25 z 25)

  Vyplatená suma 2013 - 2017 (v tis. EUR)

  Rok Vyplatená suma
  2013 52 620 825 €
  2014 50 370 707 €
  2015 61 039 303 €
  2016 72 623 164 €
  2017 74 327 933 €