Časové rady

Multilaterálna spolupráca

Multilaterálna spolupráca
Vybrané kritériá:
  Názov projektu Financujúci subjekt Kód impl. subjektu Rok vykazovania Vyplatená suma Viac
  Príspevok MINUSCA 2018 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Sekcia OSN pre mierové operácie (iba UNIFIL, MINURSO, UNOMIG (ukončené v júni 2009), UNMIK, MONUSCO (pred júlom 2010 MONUC), UNMIL, UNOCI, MINUSTAH, UNMIS (ukončené v júli 2011), UNMIT, UNAMID, MINURCAT (ukončené v decembri 2010), UNIFSA, UNMISS]. Príspevky jednotlivých misií zaznamenané v CRS++. 2018 234 635 € Fa search plus
  Príspevok Montreal Protokol 2015 Ministerstvo životného prostredia SR Multilaterálny fond pre implementáciu Montrealského protokolu 2015 237 984 € Fa search plus
  Príspevok ILO 2013 Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR Medzinárodná organizácia práce - štatutárne príspevky 2013 243 910 € Fa search plus
  Príspevok UNDPA 2016 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Agentúry, fondy alebo komisie OSN 2016 250 000 € Fa search plus
  Príspevok Montreal Protokol 2017 Ministerstvo životného prostredia SR Multilaterálny fond pre implementáciu Montrealského protokolu 2017 252 162 € Fa search plus
  Príspevok do UNDP 2018 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Rozvojový program OSN 2018 256 000 € Fa search plus
  Príspevok UNMISS 2 2018 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Sekcia OSN pre mierové operácie (iba UNIFIL, MINURSO, UNOMIG (ukončené v júni 2009), UNMIK, MONUSCO (pred júlom 2010 MONUC), UNMIL, UNOCI, MINUSTAH, UNMIS (ukončené v júli 2011), UNMIT, UNAMID, MINURCAT (ukončené v decembri 2010), UNIFSA, UNMISS]. Príspevky jednotlivých misií zaznamenané v CRS++. 2018 260 440 € Fa search plus
  Príspevok Montreal Protokol 2014 Ministerstvo životného prostredia SR Multilaterálny fond pre implementáciu Montrealského protokolu 2014 268 126 € Fa search plus
  Príspevok do UNESCO 2016 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Organizácia OSN pre vzdelávanie, vedu a kultúru 2016 272 851 € Fa search plus
  Príspevok do UNESCO 2015 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Organizácia OSN pre vzdelávanie, vedu a kultúru 2015 293 738 € Fa search plus
  Príspevok UNAMID 2/2018 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Sekcia OSN pre mierové operácie (iba UNIFIL, MINURSO, UNOMIG (ukončené v júni 2009), UNMIK, MONUSCO (pred júlom 2010 MONUC), UNMIL, UNOCI, MINUSTAH, UNMIS (ukončené v júli 2011), UNMIT, UNAMID, MINURCAT (ukončené v decembri 2010), UNIFSA, UNMISS]. Príspevky jednotlivých misií zaznamenané v CRS++. 2018 299 896 € Fa search plus
  Dobrovoľný príspevok WFP 2015 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Svetový potravinový program 2015 300 000 € Fa search plus
  371 záznamov (stránka 25 z 31)

  Vyplatená suma 2013 - 2018 (v tis. EUR)

  Rok Vyplatená suma
  2013 52 620 825 €
  2014 50 370 707 €
  2015 61 039 303 €
  2016 72 623 164 €
  2017 74 327 933 €
  2018 89 300 579 €