Časové rady

Multilaterálna spolupráca

Multilaterálna spolupráca
Vybrané kritériá:
  Názov projektu Financujúci subjekt Kód impl. subjektu Rok vykazovania Vyplatená suma Viac
  Príspevok WIPO 2013 Úrad priemyselného vlastníctva SR Svetová organizácia duševného vlastníctva 2013 3 374 € Fa search plus
  Príspevok WIPO 2015 Úrad priemyselného vlastníctva SR Svetová organizácia duševného vlastníctva 2015 3 908 € Fa search plus
  Príspevok WIPO 2016 Úrad priemyselného vlastníctva SR Svetová organizácia duševného vlastníctva 2016 3 818 € Fa search plus
  Príspevok WIPO 2017 Úrad priemyselného vlastníctva SR Svetová organizácia duševného vlastníctva 2017 3 489 € Fa search plus
  Príspevok WIPO 2014 Úrad priemyselného vlastníctva SR Svetová organizácia duševného vlastníctva 2014 3 362 € Fa search plus
  293 záznamov (stránka 25 z 25)

  Vyplatená suma 2013 - 2017 (v tis. EUR)

  Rok Vyplatená suma
  2013 52 620 825 €
  2014 50 370 707 €
  2015 61 039 303 €
  2016 72 623 164 €
  2017 74 327 933 €