Časové rady

Multilaterálna spolupráca

Multilaterálna spolupráca
Vybrané kritériá:
  Názov projektu Financujúci subjekt Kód impl. subjektu Rok vykazovania Vyplatená suma Viac
  Príspevok UNISFA _2017-2 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Sekcia OSN pre mierové operácie (iba UNIFIL, MINURSO, UNOMIG (ukončené v júni 2009), UNMIK, MONUSCO (pred júlom 2010 MONUC), UNMIL, UNOCI, MINUSTAH, UNMIS (ukončené v júli 2011), UNMIT, UNAMID, MINURCAT (ukončené v decembri 2010), UNIFSA, UNMISS]. Príspevky jednotlivých misií zaznamenané v CRS++. 2017 9 262 € Fa search plus
  Príspevok UNIFIL 2017-2 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Sekcia OSN pre mierové operácie (iba UNIFIL, MINURSO, UNOMIG (ukončené v júni 2009), UNMIK, MONUSCO (pred júlom 2010 MONUC), UNMIL, UNOCI, MINUSTAH, UNMIS (ukončené v júli 2011), UNMIT, UNAMID, MINURCAT (ukončené v decembri 2010), UNIFSA, UNMISS]. Príspevky jednotlivých misií zaznamenané v CRS++. 2017 51 581 € Fa search plus
  Príspevok MINUSCA 2017-2 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Sekcia OSN pre mierové operácie (iba UNIFIL, MINURSO, UNOMIG (ukončené v júni 2009), UNMIK, MONUSCO (pred júlom 2010 MONUC), UNMIL, UNOCI, MINUSTAH, UNMIS (ukončené v júli 2011), UNMIT, UNAMID, MINURCAT (ukončené v decembri 2010), UNIFSA, UNMISS]. Príspevky jednotlivých misií zaznamenané v CRS++. 2017 70 639 € Fa search plus
  Dobrovoľný príspevok MOF 2017 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Medzinárodná organizácia Frankofónie 2017 10 987 € Fa search plus
  Príspevok UNHCR 2017/2 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Úrad Vysokého komisára OSN pre ľudské práva 2017 200 000 € Fa search plus
  Príspevok do UNESCO 2017-3 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Organizácia OSN pre vzdelávanie, vedu a kultúru 2017 3 600 € Fa search plus
  Príspevok MINUSTAH 2017 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Sekcia OSN pre mierové operácie (iba UNIFIL, MINURSO, UNOMIG (ukončené v júni 2009), UNMIK, MONUSCO (pred júlom 2010 MONUC), UNMIL, UNOCI, MINUSTAH, UNMIS (ukončené v júli 2011), UNMIT, UNAMID, MINURCAT (ukončené v decembri 2010), UNIFSA, UNMISS]. Príspevky jednotlivých misií zaznamenané v CRS++. 2017 32 074 € Fa search plus
  Príspevok UNICEF 2017 -2 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Detský fond OSN 2017 100 000 € Fa search plus
  Príspevok do OSCE 2017-2 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Organizácia pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe 2017 105 871 € Fa search plus
  Príspevok MINUSTAH 2017-2 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Sekcia OSN pre mierové operácie (iba UNIFIL, MINURSO, UNOMIG (ukončené v júni 2009), UNMIK, MONUSCO (pred júlom 2010 MONUC), UNMIL, UNOCI, MINUSTAH, UNMIS (ukončené v júli 2011), UNMIT, UNAMID, MINURCAT (ukončené v decembri 2010), UNIFSA, UNMISS]. Príspevky jednotlivých misií zaznamenané v CRS++. 2017 2 583 € Fa search plus
  Príspevok do UN Women 2017 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Entita OSN pre rodovú rovnosť a posilňovanie postavenia žien 2017 100 000 € Fa search plus
  Príspevok do SSR DPKO OSN za rok 2018 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Sekcia OSN pre mierové operácie (iba UNIFIL, MINURSO, UNOMIG (ukončené v júni 2009), UNMIK, MONUSCO (pred júlom 2010 MONUC), UNMIL, UNOCI, MINUSTAH, UNMIS (ukončené v júli 2011), UNMIT, UNAMID, MINURCAT (ukončené v decembri 2010), UNIFSA, UNMISS]. Príspevky jednotlivých misií zaznamenané v CRS++. 2018 100 000 € Fa search plus
  371 záznamov (stránka 25 z 31)

  Vyplatená suma 2013 - 2018 (v tis. EUR)

  Rok Vyplatená suma
  2013 52 620 825 €
  2014 50 370 707 €
  2015 61 039 303 €
  2016 72 623 164 €
  2017 74 327 933 €
  2018 89 300 579 €