Časové rady

Multilaterálna spolupráca

Multilaterálna spolupráca
Vybrané kritériá:
  Názov projektu Financujúci subjekt Kód impl. subjektu Rok vykazovania Vyplatená suma Viac
  Príspevok do OSCE 2017-2 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Organizácia pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe 2017 105 871 € Fa search plus
  Príspevok UNFCCC 2017 Ministerstvo životného prostredia SR Rámcový dohovor OSN o zmene klímy 2017 37 020 € Fa search plus
  Príspevok MINUSTAH 2017-2 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Sekcia OSN pre mierové operácie (iba UNIFIL, MINURSO, UNOMIG (ukončené v júni 2009), UNMIK, MONUSCO (pred júlom 2010 MONUC), UNMIL, UNOCI, MINUSTAH, UNMIS (ukončené v júli 2011), UNMIT, UNAMID, MINURCAT (ukončené v decembri 2010), UNIFSA, UNMISS]. Príspevky jednotlivých misií zaznamenané v CRS++. 2017 2 583 € Fa search plus
  Príspevok do UN Women 2017 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Entita OSN pre rodovú rovnosť a posilňovanie postavenia žien 2017 100 000 € Fa search plus
  Príspevok do IOM/ICMPD 2017-1 Úrad ministerstva vnútra Medzinárodná organizácia pre migráciu 2017 418 656 € Fa search plus
  Príspevok FAO 2019 (RIS 0970800) Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Svetová organizácia pre výživu a poľnohospodárstvo 2018 131 559 € Fa search plus
  Príspevok do FAO na rok 2019 (RIS 0900105) Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Svetová organizácia pre výživu a poľnohospodárstvo 2018 553 720 € Fa search plus
  Príspevok WMO 201 Ministerstvo životného prostredia SR Svetová meteorologická organizácia 2018 90 028 € Fa search plus
  Príspevok do UNCCD 2018 Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Konvencia na boj proti dezertifikácii 2018 11 828 € Fa search plus
  Príspevok Kjótsky protokol 2018 Ministerstvo životného prostredia SR Rámcový dohovor OSN o zmene klímy 2018 8 704 € Fa search plus
  Príspevok MAAE TCF 2018 Úrad jadrového dozoru SR Medzinárodná agentúra pre atómovú energiu (iba príspevky do fondu technickej spolupráce) 2018 131 924 € Fa search plus
  Príspevok MINUJUSTH 2018/2 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Sekcia OSN pre mierové operácie (iba UNIFIL, MINURSO, UNOMIG (ukončené v júni 2009), UNMIK, MONUSCO (pred júlom 2010 MONUC), UNMIL, UNOCI, MINUSTAH, UNMIS (ukončené v júli 2011), UNMIT, UNAMID, MINURCAT (ukončené v decembri 2010), UNIFSA, UNMISS]. Príspevky jednotlivých misií zaznamenané v CRS++. 2018 20 621 € Fa search plus
  371 záznamov (stránka 25 z 31)

  Vyplatená suma 2013 - 2018 (v tis. EUR)

  Rok Vyplatená suma
  2013 52 620 825 €
  2014 50 370 707 €
  2015 61 039 303 €
  2016 72 623 164 €
  2017 74 327 933 €
  2018 89 300 579 €