Časové rady

Multilaterálna spolupráca

Multilaterálna spolupráca
Vybrané kritériá:
  Názov projektu Financujúci subjekt Kód impl. subjektu Rok vykazovania Vyplatená suma Viac
  Príspevok EPPO 2015 Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Európska a stredozemná organizácia pre ochranu rastlín 2015 27 220 € Fa search plus
  Príspevok EPPO 2016 Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Európska a stredozemná organizácia pre ochranu rastlín 2016 26 450 € Fa search plus
  Príspevok EPPO 2018 Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Európska a stredozemná organizácia pre ochranu rastlín 2017 26 570 € Fa search plus
  Príspevok FAO 2013 Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Svetová organizácia pre výživu a poľnohospodárstvo 2013 316 106 € Fa search plus
  Príspevok FAO 2014 Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Svetová organizácia pre výživu a poľnohospodárstvo 2014 217 288 € Fa search plus
  Príspevok FAO 2015 Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Svetová organizácia pre výživu a poľnohospodárstvo 2015 215 806 € Fa search plus
  Príspevok FAO 2016 Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Svetová organizácia pre výživu a poľnohospodárstvo 2016 309 836 € Fa search plus
  Príspevok FAO 2017 Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Svetová organizácia pre výživu a poľnohospodárstvo 2016 397 748 € Fa search plus
  Príspevok FAO 2018 Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Svetová organizácia pre výživu a poľnohospodárstvo 2017 343 203 € Fa search plus
  Príspevok IAEA - TCF 2013 Úrad jadrového dozoru SR Medzinárodná agentúra pre atómovú energiu (iba príspevky do fondu technickej spolupráce) 2013 97 878 € Fa search plus
  Príspevok IAEA - TCF 2014 Úrad jadrového dozoru SR Medzinárodná agentúra pre atómovú energiu (iba príspevky do fondu technickej spolupráce) 2014 114 216 € Fa search plus
  Príspevok IAEA - TCF 2015 Úrad jadrového dozoru SR Medzinárodná agentúra pre atómovú energiu (iba príspevky do fondu technickej spolupráce) 2015 115 165 € Fa search plus
  293 záznamov (stránka 4 z 25)

  Vyplatená suma 2013 - 2017 (v tis. EUR)

  Rok Vyplatená suma
  2013 52 620 825 €
  2014 50 370 707 €
  2015 61 039 303 €
  2016 72 623 164 €
  2017 74 327 933 €