Časové rady

Multilaterálna spolupráca

Multilaterálna spolupráca
Vybrané kritériá:
  Názov projektu Financujúci subjekt Kód impl. subjektu Rok vykazovania Vyplatená suma Viac
  Príspevok DCAF 2018 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Ženevské centrum pre demokratickú kontrolu ozbrojených síl 2018 50 000 € Fa search plus
  Príspevok DCAF2015 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Ženevské centrum pre demokratickú kontrolu ozbrojených síl 2015 5 000 € Fa search plus
  Príspevok DCAF2015 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Ženevské centrum pre demokratickú kontrolu ozbrojených síl 2016 5 000 € Fa search plus
  Príspevok DCAF2017 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Ženevské centrum pre demokratickú kontrolu ozbrojených síl 2017 55 000 € Fa search plus
  Príspevok EPPO 2013 Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Európska a stredozemná organizácia pre ochranu rastlín 2013 25 010 € Fa search plus
  Príspevok EPPO 2014 Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Európska a stredozemná organizácia pre ochranu rastlín 2014 25 490 € Fa search plus
  Príspevok EPPO 2015 Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Európska a stredozemná organizácia pre ochranu rastlín 2015 27 220 € Fa search plus
  Príspevok EPPO 2016 Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Európska a stredozemná organizácia pre ochranu rastlín 2016 26 450 € Fa search plus
  Príspevok EPPO 2018 Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Európska a stredozemná organizácia pre ochranu rastlín 2017 26 570 € Fa search plus
  Príspevok EPPO 2018 Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Európska a stredozemná organizácia pre ochranu rastlín 2018 26 690 € Fa search plus
  Príspevok FAO 2013 Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Svetová organizácia pre výživu a poľnohospodárstvo 2013 316 106 € Fa search plus
  Príspevok FAO 2014 Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Svetová organizácia pre výživu a poľnohospodárstvo 2014 217 288 € Fa search plus
  371 záznamov (stránka 4 z 31)

  Vyplatená suma 2013 - 2018 (v tis. EUR)

  Rok Vyplatená suma
  2013 52 620 825 €
  2014 50 370 707 €
  2015 61 039 303 €
  2016 72 623 164 €
  2017 74 327 933 €
  2018 89 300 579 €