Časové rady

Multilaterálna spolupráca

Multilaterálna spolupráca
Vybrané kritériá:
  Názov projektu Financujúci subjekt Kód impl. subjektu Rok vykazovania Vyplatená suma Viac
  Príspevok UNOCI 2013 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Sekcia OSN pre mierové operácie (iba UNIFIL, MINURSO, UNOMIG (ukončené v júni 2009), UNMIK, MONUSCO (pred júlom 2010 MONUC), UNMIL, UNOCI, MINUSTAH, UNMIS (ukončené v júli 2011), UNMIT, UNAMID, MINURCAT (ukončené v decembri 2010), UNIFSA, UNMISS]. Príspevky jednotlivých misií zaznamenané v CRS++. 2013 39 670 € Fa search plus
  Príspevok MONUSCO 2013 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Sekcia OSN pre mierové operácie (iba UNIFIL, MINURSO, UNOMIG (ukončené v júni 2009), UNMIK, MONUSCO (pred júlom 2010 MONUC), UNMIL, UNOCI, MINUSTAH, UNMIS (ukončené v júli 2011), UNMIT, UNAMID, MINURCAT (ukončené v decembri 2010), UNIFSA, UNMISS]. Príspevky jednotlivých misií zaznamenané v CRS++. 2013 72 188 € Fa search plus
  Príspevok EPPO 2013 Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Európska a stredozemná organizácia pre ochranu rastlín 2013 25 010 € Fa search plus
  Príspevok do UNESCO 2013/2014 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Organizácia OSN pre vzdelávanie, vedu a kultúru 2013 552 321 € Fa search plus
  Príspevok UPU 2013 Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky Svetová poštová únia 2013 16 834 € Fa search plus
  Príspevok UNEP 2013 Ministerstvo životného prostredia SR Program OSN pre životné prostredie 2013 40 677 € Fa search plus
  Príspevok do všeobecného rozpočtu OSN 2013 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR OSN 2013 597 609 € Fa search plus
  Príspevok OECD Rozvojové centrum 2013 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR OECD Rozvojové centrum 2013 16 174 € Fa search plus
  Príspevok OBSE 2013 a 2014 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Organizácia pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe 2013 421 647 € Fa search plus
  Príspevok SR do rozpočtu EÚ 2013 Ministerstvo financií SR Európska komisia - Podiel rozpočtu na rozvojovú spoluprácu 2013 38 170 000 € Fa search plus
  Príspevok UNMIK 2013 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Sekcia OSN pre mierové operácie (iba UNIFIL, MINURSO, UNOMIG (ukončené v júni 2009), UNMIK, MONUSCO (pred júlom 2010 MONUC), UNMIL, UNOCI, MINUSTAH, UNMIS (ukončené v júli 2011), UNMIT, UNAMID, MINURCAT (ukončené v decembri 2010), UNIFSA, UNMISS]. Príspevky jednotlivých misií zaznamenané v CRS++. 2013 1 819 € Fa search plus
  Príspevok do Fondu svetového dedičstva UNESCO 2013 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Organizácia OSN pre vzdelávanie, vedu a kultúru 2013 2 538 € Fa search plus
  371 záznamov (stránka 1 z 31)

  Vyplatená suma 2013 - 2018 (v tis. EUR)

  Rok Vyplatená suma
  2013 52 620 825 €
  2014 50 370 707 €
  2015 61 039 303 €
  2016 72 623 164 €
  2017 74 327 933 €
  2018 89 300 579 €