Detail spolupráce

Multilaterálna spolupráca

Príspevok UNIFIL 2014

Základné informácie

Financujúci subjekt Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR
Impl. subjekt OSN
Kód impl. subjekt Sekcia OSN pre mierové operácie (iba UNIFIL, MINURSO, UNOMIG (ukončené v júni 2009), UNMIK, MONUSCO (pred júlom 2010 MONUC), UNMIL, UNOCI, MINUSTAH, UNMIS (ukončené v júli 2011), UNMIT, UNAMID, MINURCAT (ukončené v decembri 2010), UNIFSA, UNMISS]. Príspevky jednotlivých misií zaznamenané v CRS++.
Popis projektu Príspevok UNIFIL 2014
Dátum zazmluvnenia záväzku 30.12.2014
Dátum ukončenia záväzku
Mena EUR
Stav Schválené OECD

Popis

Štatutárny príspevok SR do UNIFIL (Dočasné sily OSN v Libanone) na rok 2014

Záväzky a vyplatená suma (EUR)

Rok Záväzky Vyplatená suma
2014 4 975 € 4 975 €
Spolu 4 975 € 4 975 €

Rozdelenie sektorov

Názov sektoru Podiel
Nešpecifikované sektory 100.0 %

Štatistiky

Štatistiky zobrazujú pomer projektu Príspevok UNIFIL 2014 voči ostatným filtrovaným pomociam

Porovnanie podľa regiónu

Ostatné filtrované pomoci Vyplatená suma
Príspevok UNIFIL 2014 4 975 €
Ostatné filtrované pomoci 621 692 913 €
Porovnanie vyplatenej sumy Projekt/Región