Detail spolupráce

Multilaterálna spolupráca

Príspevok MINURSO 2013

Základné informácie

Financujúci subjekt Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR
Impl. subjekt
Kód impl. subjekt Sekcia OSN pre mierové operácie (iba UNIFIL, MINURSO, UNOMIG (ukončené v júni 2009), UNMIK, MONUSCO (pred júlom 2010 MONUC), UNMIL, UNOCI, MINUSTAH, UNMIS (ukončené v júli 2011), UNMIT, UNAMID, MINURCAT (ukončené v decembri 2010), UNIFSA, UNMISS]. Príspevky jednotlivých misií zaznamenané v CRS++.
Popis projektu Príspevok MINURSO 2013
Dátum zazmluvnenia záväzku 08.02.2013
Dátum ukončenia záväzku
Mena EUR
Stav Schválené OECD

Popis

Štatutárny príspevok SR do MINURSO (Misia OSN v Západnej Sahare) na rok 2013

Záväzky a vyplatená suma (EUR)

Rok Záväzky Vyplatená suma
2013 1 928 € 1 928 €
Spolu 1 928 € 1 928 €

Rozdelenie sektorov

Názov sektoru Podiel
Nešpecifikované sektory 100.0 %

Štatistiky

Štatistiky zobrazujú pomer projektu Príspevok MINURSO 2013 voči ostatným filtrovaným pomociam

Porovnanie podľa regiónu

Ostatné filtrované pomoci Vyplatená suma
Príspevok MINURSO 2013 1 928 €
Ostatné filtrované pomoci 636 226 434 €
Porovnanie vyplatenej sumy Projekt/Región