Detail spolupráce

Bilaterálna spolupráca

  • DEV
  • >
  • Bilaterálna spolupráca
  • >
  • Vystúpenie ukrajinských historikov a archivárov na seminári pre slovenských novinárov a publicistov v Bratislave

Vystúpenie ukrajinských historikov a archivárov na seminári pre slovenských novinárov a publicistov v Bratislave

Základné informácie

Financujúci subjekt Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu
Prijímajúca krajina Ukrajina
Impl. subjekt Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Kód impl. subjekt Univerzita, vysoká škola alebo iná školiaca inštitúcia, výskumná inštitúcia alebo think-tank
Geo lokácia Ukraine, UA
  Zemepisná dĺžka 32.0
  Zemepisná šírka 49.0
Dátum zazmluvnenia záväzku 11.09.2018
Dátum ukončenia záväzku 02.10.2018
Mena EUR
Stav Reportované do OECD

Popis

Seminár bol určený slovenským novinárom a publicistom, ktorí sa takto oboznámili s unikátnymi možnosťami skúmať odtajnené fondy a sprístupnené (sovietske) archívy na UA. Ukrajinskí historici a archivári tiež priblížili metodológiu práce s archívnymi dokumentami a možnosti popularizácie historických tém. Návšteva obsahovala aj ďalšie stretnutia v Ústave pamäti národa a v Historickom ústave SAV, kde sa diskutovalo o perspektívnych budúcich projektoch a spolupráci v týchto témach. Seminár v Bratislave bol spojený s medzinárodnou vedeckou konferenciou v Starej Lesnej na podobné témy (3.-5.10.2018).

Záväzky a vyplatená suma (EUR)

Rok Záväzky Vyplatená suma
2018 5 238 € 5 238 €
Spolu 5 238 € 5 238 €

Rozdelenie sektorov

Názov sektoru Podiel
Kultúra a rekreácia 20.0 %
Média a voľný pohyb informácií 80.0 %

Štatistiky

Štatistiky zobrazujú pomer projektu Vystúpenie ukrajinských historikov a archivárov na seminári pre slovenských novinárov a publicistov v Bratislave voči implementujúcemu subjektu a typu pomoci

Porovnanie podľa regiónu

Ostatné filtrované pomoci Vyplatená suma
Vystúpenie ukrajinských historikov a archivárov na seminári pre slovenských novinárov a publicistov v Bratislave 5 238 €
Ostatné filtrované pomoci 500 744 741 €
Porovnanie vyplatenej sumy Projekt/Región