Detail spolupráce

Multilaterálna spolupráca

Príspevok pre Dohovor OSN pre boj proti dezertifikácii v krajinách postihnutých vážnym suchom

Základné informácie

Financujúci subjekt Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR
Impl. subjekt Dohovor OSN pre boj proti dezertifikácii v krajinách postihnutých vážnym suchom
Kód impl. subjekt Konvencia na boj proti dezertifikácii
Popis projektu Príspevok pre Dohovor OSN pre boj proti dezertifikácii v krajinách postihnutých vážnym suchom
Dátum zazmluvnenia záväzku 19.12.2016
Dátum ukončenia záväzku
Mena EUR
Stav Schválené OECD

Popis

Príspevok SR do rozpočtu Dohovoru OSN pre boj proti dezertifikácii v krajinách postihnutých vážnym suchom za rok 2017, splatný do konca roka 2016

Záväzky a vyplatená suma (EUR)

Rok Záväzky Vyplatená suma
2016 12 986 € 12 986 €
Spolu 12 986 € 12 986 €

Rozdelenie sektorov

Názov sektoru Podiel
Nešpecifikované sektory 100.0 %

Štatistiky

Štatistiky zobrazujú pomer projektu Príspevok pre Dohovor OSN pre boj proti dezertifikácii v krajinách postihnutých vážnym suchom voči implementujúcemu subjektu a typu pomoci

Porovnanie podľa regiónu

Ostatné filtrované pomoci Vyplatená suma
Príspevok pre Dohovor OSN pre boj proti dezertifikácii v krajinách postihnutých vážnym suchom 12 986 €
Ostatné filtrované pomoci 500 744 741 €
Porovnanie vyplatenej sumy Projekt/Región