Detail spolupráce

Bilaterálna spolupráca

PACT 3 školenie v Čiernej Hore

Základné informácie

Financujúci subjekt Ministerstvo financií SR
Prijímajúca krajina Čierna Hora
Impl. subjekt Center of Excellence in Finance (CEF)
Kód impl. subjekt Centrum Excellence v oblasti financií
Geo lokácia Podgorica, ME
  Zemepisná dĺžka 19.26361
  Zemepisná šírka 42.44111
Dátum zazmluvnenia záväzku 04.09.2018
Dátum ukončenia záväzku 01.07.2020
Mena EUR
Stav Reportované do OECD

Popis

Projekt si kladie za cieľ podporiť vládu Čiernej Hory v prechode na akruálne účtovníctvo a prijatie Medzinárodných účtovných štandardov pre verejný sektor (IPSAS). Certifikované školenie pre účtovníkov verejného sektora (PACT) prispieva k zvýšenej transparentnosti a lepšiemu riadeniu verejných financií (PFM) v Čiernej Hore, v súlade s Programom reformy PFM na roky 2016-2020. V období od jesene 2018 do jari 2020 bude v Čiernej Hore program PACT pokračovať školením tretej generácie (G3), prostredníctvom ktorého bude vyškolených do 40 študentov na úrovni certifikátu. Bude obsahovať tri školiace moduly a lokalizačnú podporu, ktoré doplnia peer-to-peer vzdelávacie podujatia.

Záväzky a vyplatená suma (EUR)

Rok Záväzky Vyplatená suma
2018 249 799 € 249 799 €
Spolu 249 799 € 249 799 €

Rozdelenie sektorov

Názov sektoru Podiel
Riadenie verejných financií 100.0 %

Štatistiky

Štatistiky zobrazujú pomer projektu PACT 3 školenie v Čiernej Hore voči implementujúcemu subjektu a typu pomoci

Porovnanie podľa regiónu

Ostatné filtrované pomoci Vyplatená suma
PACT 3 školenie v Čiernej Hore 249 799 €
Ostatné filtrované pomoci 500 744 741 €
Porovnanie vyplatenej sumy Projekt/Región