Detail spolupráce

Multilaterálna spolupráca

EBOR - Fond E5P

Základné informácie

Financujúci subjekt Ministerstvo financií SR
Impl. subjekt Európska banka pre obnovu a rozvoj
Kód impl. subjekt Európska banka pre obnovu a rozvoj - technická spolupráca a špeciálne fondy (len pre ODA oprávnené krajiny)
Popis projektu EBOR - Fond E5P
Dátum zazmluvnenia záväzku 01.01.2017
Dátum ukončenia záväzku 31.12.2019
Mena EUR
Stav Reportované do OECD

Popis

Zapojenie SR do Fondu Partnerstva východnej Európy pre energetickú efektívnosť a životné prostredie (E5P) 

Záväzky a vyplatená suma (EUR)

Rok Záväzky Vyplatená suma
2017 200 000 € 200 000 €
Spolu 200 000 € 200 000 €

Rozdelenie sektorov

Názov sektoru Podiel
Nešpecifikované sektory 100.0 %

Štatistiky

Štatistiky zobrazujú pomer projektu EBOR - Fond E5P voči ostatným filtrovaným pomociam

Porovnanie podľa regiónu

Ostatné filtrované pomoci Vyplatená suma
EBOR - Fond E5P 200 000 €
Ostatné filtrované pomoci 500 744 741 €
Porovnanie vyplatenej sumy Projekt/Región