Detail spolupráce

Multilaterálna spolupráca

Príspevok SR do ERF 2013

Základné informácie

Financujúci subjekt Ministerstvo financií SR
Impl. subjekt
Kód impl. subjekt Európska komisia - Európsky rozvojový fond
Popis projektu Príspevok SR do ERF 2013
Dátum zazmluvnenia záväzku 01.01.2013
Dátum ukončenia záväzku 31.12.2013
Mena EUR
Stav Schválené OECD

Popis

EÚ financuje svoje aktivity voči krajinám Afriky, Karibiku a Tichomoria prostredníctvom Európskeho rozvojového fondu. Na jeho financovaní sa podieľajú všetky členské štáty EÚ.

Záväzky a vyplatená suma (EUR)

Rok Záväzky Vyplatená suma
2013 6 195 000 € 6 195 000 €
Spolu 6 195 000 € 6 195 000 €

Rozdelenie sektorov

Názov sektoru Podiel
Nešpecifikované sektory 100.0 %

Štatistiky

Štatistiky zobrazujú pomer projektu Príspevok SR do ERF 2013 voči implementujúcemu subjektu a typu pomoci

Porovnanie podľa regiónu

Ostatné filtrované pomoci Vyplatená suma
Príspevok SR do ERF 2013 6 195 000 €
Ostatné filtrované pomoci 519 408 739 €
Porovnanie vyplatenej sumy Projekt/Región