Detail spolupráce

Multilaterálna spolupráca

Príspevok SR do ERF 2014

Základné informácie

Financujúci subjekt Ministerstvo financií SR
Impl. subjekt European Commission
Kód impl. subjekt Európska komisia - Európsky rozvojový fond
Popis projektu Príspevok SR do ERF 2014
Dátum zazmluvnenia záväzku 01.01.2014
Dátum ukončenia záväzku 31.12.2014
Mena EUR
Stav Schválené OECD

Popis

EÚ financuje svoje aktivity voči krajinám Afriky, Karibiku a Tichomoria prostredníctvom Európskeho rozvojového fondu. Na jeho financovaní sa podieľajú všetky členské štáty EÚ.

Záväzky a vyplatená suma (EUR)

Rok Záväzky Vyplatená suma
2014 6 603 048 € 6 603 048 €
Spolu 6 603 048 € 6 603 048 €

Rozdelenie sektorov

Názov sektoru Podiel
Nešpecifikované sektory 100.0 %

Štatistiky

Štatistiky zobrazujú pomer projektu Príspevok SR do ERF 2014 voči implementujúcemu subjektu a typu pomoci

Porovnanie podľa regiónu

Ostatné filtrované pomoci Vyplatená suma
Príspevok SR do ERF 2014 6 603 048 €
Ostatné filtrované pomoci 519 408 739 €
Porovnanie vyplatenej sumy Projekt/Región