Detail spolupráce

Multilaterálna spolupráca

Príspevok Slovenskej republiky do ERF 2016

Základné informácie

Financujúci subjekt Ministerstvo financií SR
Impl. subjekt European Commission
Kód impl. subjekt Európska komisia - Európsky rozvojový fond
Popis projektu Príspevok Slovenskej republiky do ERF 2016
Dátum zazmluvnenia záväzku 01.01.2016
Dátum ukončenia záväzku 31.12.2016
Mena EUR
Stav Schválené OECD

Popis

EÚ financuje svoje aktivity voči krajinám Afriky, Karibiku a Tichomoria prostredníctvom Európskeho rozvojového fondu. Na jeho financovaní sa podieľajú všetky členské štáty EÚ.

Záväzky a vyplatená suma (EUR)

Rok Záväzky Vyplatená suma
2016 10 505 456 € 10 505 456 €
Spolu 10 505 456 € 10 505 456 €

Rozdelenie sektorov

Názov sektoru Podiel
Nešpecifikované sektory 100.0 %

Štatistiky

Štatistiky zobrazujú pomer projektu Príspevok Slovenskej republiky do ERF 2016 voči implementujúcemu subjektu a typu pomoci

Porovnanie podľa regiónu

Ostatné filtrované pomoci Vyplatená suma
Príspevok Slovenskej republiky do ERF 2016 10 505 456 €
Ostatné filtrované pomoci 519 408 739 €
Porovnanie vyplatenej sumy Projekt/Región