Detail spolupráce

Multilaterálna spolupráca

Príspevok Slovenskej republiky do ERF 2018

Základné informácie

Financujúci subjekt Ministerstvo financií SR
Impl. subjekt European Commission
Kód impl. subjekt Európska komisia - Európsky rozvojový fond
Popis projektu Príspevok Slovenskej republiky do ERF 2018
Dátum zazmluvnenia záväzku 01.01.2018
Dátum ukončenia záväzku 31.12.2018
Mena EUR
Stav Reportované do OECD

Popis

Európsky rozvojový fond (ERF) je hlavným nástrojom Európskej únie na implementáciu rozvojovej spolupráce v krajinách Afriky, Karibiku a Tichomoria. Na financovaní ERF sa podieľajú všetky členské štáty EÚ.

Záväzky a vyplatená suma (EUR)

Rok Záväzky Vyplatená suma
2018 16 511 800 € 16 511 800 €
Spolu 16 511 800 € 16 511 800 €

Rozdelenie sektorov

Názov sektoru Podiel
Nešpecifikované sektory 100.0 %

Štatistiky

Štatistiky zobrazujú pomer projektu Príspevok Slovenskej republiky do ERF 2018 voči implementujúcemu subjektu a typu pomoci

Porovnanie podľa regiónu

Ostatné filtrované pomoci Vyplatená suma
Príspevok Slovenskej republiky do ERF 2018 16 511 800 €
Ostatné filtrované pomoci 500 744 741 €
Porovnanie vyplatenej sumy Projekt/Región