Detail spolupráce

Multilaterálna spolupráca

EIB Fond Iniciatívy pre hospodársku odolnosť

Základné informácie

Financujúci subjekt Ministerstvo financií SR
Impl. subjekt European Investment Bank
Kód impl. subjekt Európska investičná banka
Popis projektu EIB Fond Iniciatívy pre hospodársku odolnosť
Dátum zazmluvnenia záväzku 08.12.2017
Dátum ukončenia záväzku 30.06.2021
Mena EUR
Stav Reportované do OECD

Popis

Príspevok SR do Fond Iniciatívy pre hospodársku odolnosť EIB

Záväzky a vyplatená suma (EUR)

Rok Záväzky Vyplatená suma
2017 2 000 000 € 2 000 000 €
Spolu 2 000 000 € 2 000 000 €

Rozdelenie sektorov

Názov sektoru Podiel
Nešpecifikované sektory 100.0 %

Štatistiky

Štatistiky zobrazujú pomer projektu EIB Fond Iniciatívy pre hospodársku odolnosť voči implementujúcemu subjektu a typu pomoci

Porovnanie podľa regiónu

Ostatné filtrované pomoci Vyplatená suma
EIB Fond Iniciatívy pre hospodársku odolnosť 2 000 000 €
Ostatné filtrované pomoci 500 744 741 €
Porovnanie vyplatenej sumy Projekt/Región