Detail spolupráce

Multilaterálna spolupráca

Príspevok SR do rozpočtu EÚ 2017

Základné informácie

Financujúci subjekt Ministerstvo financií SR
Impl. subjekt European Commission
Kód impl. subjekt Európska komisia - Podiel rozpočtu na rozvojovú spoluprácu
Popis projektu Príspevok SR do rozpočtu EÚ 2017
Dátum zazmluvnenia záväzku 01.01.2017
Dátum ukončenia záväzku 31.12.2017
Mena EUR
Stav Reportované do OECD

Popis

EÚ financuje svoju rozvojovú spoluprácu prostredníctvom všeobecného rozpočtu na tzv. vonkajšie aktivity. Tento rozpočet je tvorený príspevkami jednotlivých členských štátov EÚ. 

Záväzky a vyplatená suma (EUR)

Rok Záväzky Vyplatená suma
2017 62 870 000 € 50 740 000 €
Spolu 62 870 000 € 50 740 000 €

Rozdelenie sektorov

Názov sektoru Podiel
Nešpecifikované sektory 100.0 %

Štatistiky

Štatistiky zobrazujú pomer projektu Príspevok SR do rozpočtu EÚ 2017 voči implementujúcemu subjektu a typu pomoci

Porovnanie podľa regiónu

Ostatné filtrované pomoci Vyplatená suma
Príspevok SR do rozpočtu EÚ 2017 50 740 000 €
Ostatné filtrované pomoci 500 744 741 €
Porovnanie vyplatenej sumy Projekt/Región