Detail spolupráce

Bilaterálna spolupráca

Administratívne náklady spojené so účasťou na zasadnutí Riadiaceho výboru PEFA

Základné informácie

Financujúci subjekt Ministerstvo financií SR
Prijímajúca krajina Bilaterálne, bližšie neurčené
Impl. subjekt Ministerstvo financií SR
Kód impl. subjekt Donorská vláda
Geo lokácia
  Zemepisná dĺžka
  Zemepisná šírka
Dátum zazmluvnenia záväzku 11.12.2017
Dátum ukončenia záväzku 12.12.2017
Mena EUR
Stav Reportované do OECD

Popis

Účasť na zasadnutí Riadiaceho výboru programu Public Expenditure and Financial Accountability, ktorého cieľom bolo preveriť možnosti spolupráce, ev. vstupu MF SR do PEFA. 

Záväzky a vyplatená suma (EUR)

Rok Záväzky Vyplatená suma
2017 794 € 794 €
Spolu 794 € 794 €

Rozdelenie sektorov

Názov sektoru Podiel
Administratívne náklady 100.0 %

Štatistiky

Štatistiky zobrazujú pomer projektu Administratívne náklady spojené so účasťou na zasadnutí Riadiaceho výboru PEFA voči implementujúcemu subjektu a typu pomoci

Porovnanie podľa regiónu

Ostatné filtrované pomoci Vyplatená suma
Administratívne náklady spojené so účasťou na zasadnutí Riadiaceho výboru PEFA 794 €
Ostatné filtrované pomoci 519 408 739 €
Porovnanie vyplatenej sumy Projekt/Región