Detail spolupráce

Bilaterálna spolupráca

Úvodné stretnutie projektu PACT3 školenia v Čiernej Hore

Základné informácie

Financujúci subjekt Ministerstvo financií SR
Prijímajúca krajina Čierna Hora
Impl. subjekt Ministerstvo financií SR
Kód impl. subjekt Donorská vláda
Geo lokácia Podgorica, ME
  Zemepisná dĺžka 19.26361
  Zemepisná šírka 42.44111
Dátum zazmluvnenia záväzku 17.10.2018
Dátum ukončenia záväzku 17.10.2018
Mena EUR
Stav Reportované do OECD

Popis

Úvodné stretnutie PACT3 projektu, aktivity ktorého sú zamerané na odborné vzdelávanie účtovníkov verejného sektora a synergicky sa dopĺňajú s aktivitami realizovanými v Čiernej Hore v rámci projektu MF SR a UNDP (Verejné a súkromné financie pre rozvoj).

Záväzky a vyplatená suma (EUR)

Rok Záväzky Vyplatená suma
2018 465 € 465 €
Spolu 465 € 465 €

Rozdelenie sektorov

Názov sektoru Podiel
Riadenie verejných financií 100.0 %

Štatistiky

Štatistiky zobrazujú pomer projektu Úvodné stretnutie projektu PACT3 školenia v Čiernej Hore voči implementujúcemu subjektu a typu pomoci

Porovnanie podľa regiónu

Ostatné filtrované pomoci Vyplatená suma
Úvodné stretnutie projektu PACT3 školenia v Čiernej Hore 465 €
Ostatné filtrované pomoci 500 744 741 €
Porovnanie vyplatenej sumy Projekt/Región