Detail spolupráce

Bilaterálna spolupráca

Daňové kontroly bez hraníc - poskytnutie slovenskej expertízy 2018

Základné informácie

Financujúci subjekt Ministerstvo financií SR
Prijímajúca krajina Maldivy
Impl. subjekt TIWB
Kód impl. subjekt Donorská vláda
Geo lokácia Republic of Maldives, MV
  Zemepisná dĺžka 73.0
  Zemepisná šírka 3.2
Dátum zazmluvnenia záväzku 12.08.2018
Dátum ukončenia záväzku 17.08.2018
Mena EUR
Stav Reportované do OECD

Popis

Náklady spojené s expertnou činnosťou odborníčky FR SR na úvodnej misii programu TIWB Maledivy, zameranej na zadefinovanie TIWB cieľových indikátorov, výber daňových kontrolórov a daňových subjktov na daňové kontroly.

Záväzky a vyplatená suma (EUR)

Rok Záväzky Vyplatená suma
2018 750 € 750 €
Spolu 750 € 750 €

Rozdelenie sektorov

Názov sektoru Podiel
Mobilizácia domácich výnosov 100.0 %

Štatistiky

Štatistiky zobrazujú pomer projektu Daňové kontroly bez hraníc - poskytnutie slovenskej expertízy 2018 voči implementujúcemu subjektu a typu pomoci

Porovnanie podľa regiónu

Ostatné filtrované pomoci Vyplatená suma
Daňové kontroly bez hraníc - poskytnutie slovenskej expertízy 2018 750 €
Ostatné filtrované pomoci 500 744 741 €
Porovnanie vyplatenej sumy Projekt/Región