Detail spolupráce

Bilaterálna spolupráca

Školenie pre colnú správu Srbska a BaH v rámci EXBS programu

Základné informácie

Financujúci subjekt Ministerstvo financií SR
Prijímajúca krajina Európa, regionálny/viac krajín
Impl. subjekt Finančné riaditeľstvo SR
Kód impl. subjekt Donorská vláda
Geo lokácia
  Zemepisná dĺžka
  Zemepisná šírka
Dátum zazmluvnenia záväzku 12.06.2018
Dátum ukončenia záväzku 14.06.2018
Mena EUR
Stav Reportované do OECD

Popis

Školenie organizované v spolupráci s Veľvyslanectvom USA v SR a v Tirane (program EXBS) vo Vyšnom Nemeckom (SR), s cieľom zvýšenia kvality výkonu služby colníkov zo Srbska a Bosny a Hercegoviny v oblasti vyhodnocovania skenov dopravných prostriedkov s použitím unifikovaného softvéru XL-BOYA .

Tu uvedené náklady predstavujú výdavky Finančnej správy SR.

Záväzky a vyplatená suma (EUR)

Rok Záväzky Vyplatená suma
2018 997 € 997 €
Spolu 997 € 997 €

Rozdelenie sektorov

Názov sektoru Podiel
Podpora obchodu 100.0 %

Štatistiky

Štatistiky zobrazujú pomer projektu Školenie pre colnú správu Srbska a BaH v rámci EXBS programu voči implementujúcemu subjektu a typu pomoci

Porovnanie podľa regiónu

Ostatné filtrované pomoci Vyplatená suma
Školenie pre colnú správu Srbska a BaH v rámci EXBS programu 997 €
Ostatné filtrované pomoci 500 744 741 €
Porovnanie vyplatenej sumy Projekt/Región