Detail spolupráce

Bilaterálna spolupráca

Program rozpočtu a práca/OECD/ Ukrajina

Základné informácie

Financujúci subjekt Ministerstvo financií SR
Prijímajúca krajina Ukrajina
Impl. subjekt Organisation for Economic Co-operation and Development
Kód impl. subjekt Organizácia pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (iba príspevky do zvláštnych fondov pre aktivity v oblasti technickej spolupráce)
Geo lokácia Ukraine, UA
  Zemepisná dĺžka 32.0
  Zemepisná šírka 49.0
Dátum zazmluvnenia záväzku 26.10.2018
Dátum ukončenia záväzku 31.12.2020
Mena EUR
Stav Reportované do OECD

Popis

Posilnenie kapacít na boj proti daňovým a finančným podvodom

Záväzky a vyplatená suma (EUR)

Rok Záväzky Vyplatená suma
2018 110 000 € 110 000 €
Spolu 110 000 € 110 000 €

Rozdelenie sektorov

Názov sektoru Podiel
Rozvoj práva a súdnictva 100.0 %

Štatistiky

Štatistiky zobrazujú pomer projektu Program rozpočtu a práca/OECD/ Ukrajina voči implementujúcemu subjektu a typu pomoci

Porovnanie podľa regiónu

Ostatné filtrované pomoci Vyplatená suma
Program rozpočtu a práca/OECD/ Ukrajina 110 000 €
Ostatné filtrované pomoci 500 744 741 €
Porovnanie vyplatenej sumy Projekt/Región