Detail spolupráce

Bilaterálna spolupráca

Budovanie informačného systému pre evidovanie a vykazovanie rozvojovej spolupráce SR 2017

Základné informácie

Financujúci subjekt Ministerstvo financií SR
Prijímajúca krajina Bilaterálne, bližšie neurčené
Impl. subjekt Ministerstvo financií SR
Kód impl. subjekt Donorská vláda
Geo lokácia
  Zemepisná dĺžka
  Zemepisná šírka
Dátum zazmluvnenia záväzku 01.01.2017
Dátum ukončenia záväzku 31.12.2017
Mena EUR
Stav Reportované do OECD

Popis

Budovanie IT systému cieleného na zabezpečenie evidencie dát o rozvojovej spolupráci SR a plnenia povinností SR súvisiacich s ich vykazovaním.

Záväzky a vyplatená suma (EUR)

Rok Záväzky Vyplatená suma
2017 210 552 € 210 552 €
Spolu 210 552 € 210 552 €

Rozdelenie sektorov

Názov sektoru Podiel
Administratívne náklady 100.0 %

Štatistiky

Štatistiky zobrazujú pomer projektu Budovanie informačného systému pre evidovanie a vykazovanie rozvojovej spolupráce SR 2017 voči implementujúcemu subjektu a typu pomoci

Porovnanie podľa regiónu

Ostatné filtrované pomoci Vyplatená suma
Budovanie informačného systému pre evidovanie a vykazovanie rozvojovej spolupráce SR 2017 210 552 €
Ostatné filtrované pomoci 402 573 245 €
Porovnanie vyplatenej sumy Projekt/Región