Detail spolupráce

Bilaterálna spolupráca

Rozpočtová podpora pre Čiernu Horu - regulácia hazardných hier

Základné informácie

Financujúci subjekt Ministerstvo financií SR
Prijímajúca krajina Čierna Hora
Impl. subjekt Ministerstvo financií SR
Kód impl. subjekt Ústredná vláda
Geo lokácia Podgorica, ME
  Zemepisná dĺžka 19.26361
  Zemepisná šírka 42.44111
Dátum zazmluvnenia záväzku 17.12.2018
Dátum ukončenia záväzku 31.12.2020
Mena EUR
Stav Reportované do OECD

Popis

Finančný príspevok formou tzv. rozpočtovej podpory Ministerstvu financií Čiernej Hory za účelom zlepšenia riadenia verejných financií v oblasti národnej regulácie/mobilizácie príjmov do štátneho rozpočtu z haradných hier.

Záväzky a vyplatená suma (EUR)

Rok Záväzky Vyplatená suma
2018 1 000 000 € 0 €
Spolu 1 000 000 € 0 €

Rozdelenie sektorov

Názov sektoru Podiel
Mobilizácia domácich výnosov 100.0 %

Štatistiky

Štatistiky zobrazujú pomer projektu Rozpočtová podpora pre Čiernu Horu - regulácia hazardných hier voči implementujúcemu subjektu a typu pomoci

Porovnanie podľa regiónu

Ostatné filtrované pomoci Vyplatená suma
Rozpočtová podpora pre Čiernu Horu - regulácia hazardných hier 0 €
Ostatné filtrované pomoci 500 744 741 €
Porovnanie vyplatenej sumy Projekt/Región