Detail spolupráce

Multilaterálna spolupráca

Príspevok do WTO za rok 2018

Základné informácie

Financujúci subjekt Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Impl. subjekt WTO
Kód impl. subjekt Svetová obchodná organizácia - Medzinárodné obchodné centrum
Popis projektu Príspevok do WTO za rok 2018
Dátum zazmluvnenia záväzku 01.01.2018
Dátum ukončenia záväzku
Mena EUR
Stav Reportované do OECD

Popis

Príspevok MH SR do WTO za rok 2018. Príspevok bol použitý na podporu organizácie vo všeobecnosti bez špecifikácie účelu.

Záväzky a vyplatená suma (EUR)

Rok Záväzky Vyplatená suma
2018 668 128 € 668 128 €
Spolu 668 128 € 668 128 €

Rozdelenie sektorov

Názov sektoru Podiel
Nešpecifikované sektory 100.0 %

Štatistiky

Štatistiky zobrazujú pomer projektu Príspevok do WTO za rok 2018 voči implementujúcemu subjektu a typu pomoci

Porovnanie podľa regiónu

Ostatné filtrované pomoci Vyplatená suma
Príspevok do WTO za rok 2018 668 128 €
Ostatné filtrované pomoci 500 744 741 €
Porovnanie vyplatenej sumy Projekt/Región