Detail spolupráce

Multilaterálna spolupráca

Príspevok EPPO 2018

Základné informácie

Financujúci subjekt Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Impl. subjekt EPPO
Kód impl. subjekt Európska a stredozemná organizácia pre ochranu rastlín
Popis projektu Príspevok EPPO 2018
Dátum zazmluvnenia záväzku 15.12.2017
Dátum ukončenia záväzku 31.12.2018
Mena EUR
Stav Reportované do OECD

Popis

Štatutárny príspevok SR do EPPO za rok 2018.

Záväzky a vyplatená suma (EUR)

Rok Záväzky Vyplatená suma
2017 26 570 € 26 570 €
Spolu 26 570 € 26 570 €

Rozdelenie sektorov

Názov sektoru Podiel
Nešpecifikované sektory 100.0 %

Štatistiky

Štatistiky zobrazujú pomer projektu Príspevok EPPO 2018 voči implementujúcemu subjektu a typu pomoci

Porovnanie podľa regiónu

Ostatné filtrované pomoci Vyplatená suma
Príspevok EPPO 2018 26 570 €
Ostatné filtrované pomoci 500 744 741 €
Porovnanie vyplatenej sumy Projekt/Región