Detail spolupráce

Bilaterálna spolupráca

Štipendium

Základné informácie

Financujúci subjekt Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
Prijímajúca krajina Sudán
Impl. subjekt Ministry of education, science, research and sport of the Slovak republic
Kód impl. subjekt Ústredná vláda
Geo lokácia Sudán, HN
  Zemepisná dĺžka -86.33333
  Zemepisná šírka 14.06667
Dátum zazmluvnenia záväzku 01.01.2018
Dátum ukončenia záväzku 31.12.2018
Mena EUR
Stav Reportované do OECD

Popis

Výdavky na vládne štipendiá pre študentov z krajiny Sudán na verejných vysokých školách v roku 2018

Záväzky a vyplatená suma (EUR)

Rok Záväzky Vyplatená suma
2018 1 660 € 1 660 €
Spolu 1 660 € 1 660 €

Rozdelenie sektorov

Názov sektoru Podiel
Vyššie vzdelanie 100.0 %

Štatistiky

Štatistiky zobrazujú pomer projektu Štipendium voči implementujúcemu subjektu a typu pomoci

Porovnanie podľa regiónu

Ostatné filtrované pomoci Vyplatená suma
Štipendium 1 660 €
Ostatné filtrované pomoci 500 744 741 €
Porovnanie vyplatenej sumy Projekt/Región