Detail spolupráce

Multilaterálna spolupráca

Príspevok do IOM/ICMPD 2018

Základné informácie

Financujúci subjekt Úrad ministerstva vnútra
Impl. subjekt IOM/ICMPD
Kód impl. subjekt Medzinárodná organizácia pre migráciu
Popis projektu Príspevok do IOM/ICMPD 2018
Dátum zazmluvnenia záväzku 01.01.2018
Dátum ukončenia záväzku
Mena EUR
Stav Reportované do OECD

Popis

Členský príspevok Slovenskej republiky Medzinárodnej organizácii pre migráciu v sume 76 887,21 € a ICMPD v sume 38 282,00 € v roku 2018.

Záväzky a vyplatená suma (EUR)

Rok Záväzky Vyplatená suma
2018 115 169 € 115 169 €
Spolu 115 169 € 115 169 €

Rozdelenie sektorov

Názov sektoru Podiel
Nešpecifikované sektory 100.0 %

Štatistiky

Štatistiky zobrazujú pomer projektu Príspevok do IOM/ICMPD 2018 voči implementujúcemu subjektu a typu pomoci

Porovnanie podľa regiónu

Ostatné filtrované pomoci Vyplatená suma
Príspevok do IOM/ICMPD 2018 115 169 €
Ostatné filtrované pomoci 500 744 741 €
Porovnanie vyplatenej sumy Projekt/Región