Detail spolupráce

Bilaterálna spolupráca

Poskytovanie pomoci azylantom a žiadateľom o azyl 2018

Základné informácie

Financujúci subjekt Úrad ministerstva vnútra
Prijímajúca krajina Bilaterálne, bližšie neurčené
Impl. subjekt Migračný úrad MV SR
Kód impl. subjekt MVO v donorskej krajine
Geo lokácia
  Zemepisná dĺžka
  Zemepisná šírka
Dátum zazmluvnenia záväzku 01.01.2018
Dátum ukončenia záväzku
Mena EUR
Stav Reportované do OECD

Popis

Poskytovanie pomoci žiadateľom o azyl a azylantom v roku 2018

Záväzky a vyplatená suma (EUR)

Rok Záväzky Vyplatená suma
2018 450 965 € 450 965 €
Spolu 450 965 € 450 965 €

Rozdelenie sektorov

Názov sektoru Podiel
Utečenci v donorských krajinách 100.0 %

Štatistiky

Štatistiky zobrazujú pomer projektu Poskytovanie pomoci azylantom a žiadateľom o azyl 2018 voči implementujúcemu subjektu a typu pomoci

Porovnanie podľa regiónu

Ostatné filtrované pomoci Vyplatená suma
Poskytovanie pomoci azylantom a žiadateľom o azyl 2018 450 965 €
Ostatné filtrované pomoci 500 744 741 €
Porovnanie vyplatenej sumy Projekt/Región