Detail spolupráce

Bilaterálna spolupráca

MU MV SR mzdové výdavky 2018

Základné informácie

Financujúci subjekt Úrad ministerstva vnútra
Prijímajúca krajina Bilaterálne, bližšie neurčené
Impl. subjekt MU MV SR
Kód impl. subjekt Ústredná vláda
Geo lokácia
  Zemepisná dĺžka
  Zemepisná šírka
Dátum zazmluvnenia záväzku 01.01.2018
Dátum ukončenia záväzku
Mena EUR
Stav Reportované do OECD

Popis

Mzdové výdavky na zamestnancov pracujúcich v azylových zariadeniach v roku 2018.

Záväzky a vyplatená suma (EUR)

Rok Záväzky Vyplatená suma
2018 192 701 € 192 701 €
Spolu 192 701 € 192 701 €

Rozdelenie sektorov

Názov sektoru Podiel
Administratívne náklady 100.0 %

Štatistiky

Štatistiky zobrazujú pomer projektu MU MV SR mzdové výdavky 2018 voči ostatným filtrovaným pomociam

Porovnanie podľa regiónu

Ostatné filtrované pomoci Vyplatená suma
MU MV SR mzdové výdavky 2018 192 701 €
Ostatné filtrované pomoci 500 744 741 €
Porovnanie vyplatenej sumy Projekt/Región