Detail spolupráce

Bilaterálna spolupráca

EULEX Kosovo 2017

Základné informácie

Financujúci subjekt Úrad ministerstva vnútra
Prijímajúca krajina Kosovo
Impl. subjekt Prezídium policajného zboru SR
Kód impl. subjekt Donorská vláda
Geo lokácia Pristina, XK
  Zemepisná dĺžka 21.16688
  Zemepisná šírka 42.67272
Dátum zazmluvnenia záväzku 01.01.2017
Dátum ukončenia záväzku 30.12.2017
Mena EUR
Stav Reportované do OECD

Popis

Cieľ misie: poradenstvo a výcvik miestnych inštitúcií vo všetkých oblastiach týkajúcich sa právneho štátu, predovšetkým polície, súdnictva a colnej správy, rovnako aj v oblasti boja proti korupcii a organizovanému zločinu. EULEX je jedinou civilnou misiou EÚ, ktorá má aj exekutívny mandát a to hlavne v súvislosti s bojom proti organizovanému zločinu a korupcii (napr. pôsobenie policajných vyšetrovateľov, prokurátorov a sudcov EULEX), resp. v prípade nevyhnutných zásahov napr. pri davových nepokojoch, či sporoch. Misia pôsobí na základe Rezolúcie 1244 OSN. EULEX je najväčšou civilnou misiou EÚ s mandátom na 1250 medzinárodných členov. V misii EULEX pôsobí väčšina členských krajín EÚ spolu so 6 nečlenskými krajinami (USA, Kanada, Chorvátsko, Švajčiarsko, Nórsko a Turecko). Príspevok SR na vyslanie príslušníkov Policajného zboru SR za rok 2017.

Záväzky a vyplatená suma (EUR)

Rok Záväzky Vyplatená suma
2017 45 790 € 45 790 €
Spolu 45 790 € 45 790 €

Rozdelenie sektorov

Názov sektoru Podiel
Účasť v medzinárodných mierových operáciách 100.0 %

Štatistiky

Štatistiky zobrazujú pomer projektu EULEX Kosovo 2017 voči implementujúcemu subjektu a typu pomoci

Porovnanie podľa regiónu

Ostatné filtrované pomoci Vyplatená suma
EULEX Kosovo 2017 45 790 €
Ostatné filtrované pomoci 519 330 234 €
Porovnanie vyplatenej sumy Projekt/Región