Detail spolupráce

Multilaterálna spolupráca

Príspevok WHO 2/2018

Základné informácie

Financujúci subjekt Ministerstvo zdravotníctva SR
Impl. subjekt WHO
Kód impl. subjekt Svetová zdravotnícka organizácia - štatutárne príspevky
Popis projektu Príspevok WHO 2/2018
Dátum zazmluvnenia záväzku 01.01.2018
Dátum ukončenia záväzku
Mena EUR
Stav Reportované do OECD

Popis

Príspevok SR do WHO za rok 2018. Cieľom príspevku je podpora organizácie vo všeobecnosti.

Záväzky a vyplatená suma (EUR)

Rok Záväzky Vyplatená suma
2018 333 116 € 333 116 €
Spolu 333 116 € 333 116 €

Rozdelenie sektorov

Názov sektoru Podiel
Nešpecifikované sektory 100.0 %

Štatistiky

Štatistiky zobrazujú pomer projektu Príspevok WHO 2/2018 voči implementujúcemu subjektu a typu pomoci

Porovnanie podľa regiónu

Ostatné filtrované pomoci Vyplatená suma
Príspevok WHO 2/2018 333 116 €
Ostatné filtrované pomoci 500 744 741 €
Porovnanie vyplatenej sumy Projekt/Región