Detail spolupráce

Multilaterálna spolupráca

Príspevok CITES 2013

Základné informácie

Financujúci subjekt Ministerstvo životného prostredia SR
Impl. subjekt
Kód impl. subjekt Dohovor o medzinárodnom obchode s ohrozenými druhmi voľne žijúcich živočíchov a rastlín
Popis projektu Príspevok CITES 2013
Dátum zazmluvnenia záväzku 01.01.2013
Dátum ukončenia záväzku
Mena EUR
Stav Schválené OECD

Popis

Príspevok SR do CITES za rok 2013

Záväzky a vyplatená suma (EUR)

Rok Záväzky Vyplatená suma
2013 6 070 € 6 070 €
Spolu 6 070 € 6 070 €

Rozdelenie sektorov

Názov sektoru Podiel
Nešpecifikované sektory 100.0 %

Štatistiky

Štatistiky zobrazujú pomer projektu Príspevok CITES 2013 voči implementujúcemu subjektu a typu pomoci

Porovnanie podľa regiónu

Ostatné filtrované pomoci Vyplatená suma
Príspevok CITES 2013 6 070 €
Ostatné filtrované pomoci 402 573 245 €
Porovnanie vyplatenej sumy Projekt/Región