Detail spolupráce

Multilaterálna spolupráca

Príspevok CITES 2016

Základné informácie

Financujúci subjekt Ministerstvo životného prostredia SR
Impl. subjekt CITES
Kód impl. subjekt Dohovor o medzinárodnom obchode s ohrozenými druhmi voľne žijúcich živočíchov a rastlín
Popis projektu Príspevok CITES 2016
Dátum zazmluvnenia záväzku 01.01.2016
Dátum ukončenia záväzku 31.12.2016
Mena EUR
Stav Schválené OECD

Popis

Príspevok SR do CITES za rok 2016

Záväzky a vyplatená suma (EUR)

Rok Záväzky Vyplatená suma
2016 9 195 € 9 195 €
Spolu 9 195 € 9 195 €

Rozdelenie sektorov

Názov sektoru Podiel
Nešpecifikované sektory 100.0 %

Štatistiky

Štatistiky zobrazujú pomer projektu Príspevok CITES 2016 voči implementujúcemu subjektu a typu pomoci

Porovnanie podľa regiónu

Ostatné filtrované pomoci Vyplatená suma
Príspevok CITES 2016 9 195 €
Ostatné filtrované pomoci 402 573 245 €
Porovnanie vyplatenej sumy Projekt/Región