Detail spolupráce

Bilaterálna spolupráca

Príspevok ADRA Moldova 2017/3

Základné informácie

Financujúci subjekt Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR
Prijímajúca krajina Moldavsko
Impl. subjekt ADRA
Kód impl. subjekt Medzinárodná federácia spoločností Červeného kríža a Červeného polmesiaca
Geo lokácia Republic of Moldova, MD
  Zemepisná dĺžka 28.58333
  Zemepisná šírka 47.25
Dátum zazmluvnenia záväzku 09.06.2017
Dátum ukončenia záväzku 31.12.2017
Mena EUR
Stav Reportované do OECD

Popis

ADRA Moldavsko 3. splátka. Prostredníctvom nástroja „finančný príspevok“ bol v roku 2016 podporený a spustený projekt „Zlepšenie podmienok v oblasti vody a sanitácie na školách v okrese Leova“ (rozpočet 200 000 Eur), ktorý aj v priebehu roka 2017 implementovala nezisková organizácia ADRA Moldova. Tento projekt bol súčasťou spoločnej česko-slovenskej rozvojovej iniciatívy v Moldavsku zameranej na zabezpečenie pitnej vody a adekvátnych podmienok sanitácie vo vzdelávacích zariadeniach vo vidieckych oblastiach.

Záväzky a vyplatená suma (EUR)

Rok Záväzky Vyplatená suma
2017 50 000 € 50 000 €
Spolu 50 000 € 50 000 €

Rozdelenie sektorov

Názov sektoru Podiel
Nešpecifikované sektory 100.0 %

Štatistiky

Štatistiky zobrazujú pomer projektu Príspevok ADRA Moldova 2017/3 voči implementujúcemu subjektu a typu pomoci

Porovnanie podľa regiónu

Ostatné filtrované pomoci Vyplatená suma
Príspevok ADRA Moldova 2017/3 50 000 €
Ostatné filtrované pomoci 500 744 741 €
Porovnanie vyplatenej sumy Projekt/Región