Detail spolupráce

Bilaterálna spolupráca

Príspevok do OECD Ukrajina 2017

Základné informácie

Financujúci subjekt Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR
Prijímajúca krajina Ukrajina
Impl. subjekt OECD
Kód impl. subjekt Organizácia pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (iba príspevky do zvláštnych fondov pre aktivity v oblasti technickej spolupráce)
Geo lokácia Ukraine, UA
  Zemepisná dĺžka 32.0
  Zemepisná šírka 49.0
Dátum zazmluvnenia záväzku 22.11.2017
Dátum ukončenia záväzku 31.12.2017
Mena EUR
Stav Reportované do OECD

Popis

Finančný príspevok poskytnutý OECD na podporu Ukrajiny za rok 2017. Finančný príspevok je určený na podporu činností pod položkou Monitoring Competitiveness Policies to Enhance Energy Service Companies ESCOs in Ukraine.

Záväzky a vyplatená suma (EUR)

Rok Záväzky Vyplatená suma
2017 100 000 € 100 000 €
Spolu 100 000 € 100 000 €

Rozdelenie sektorov

Názov sektoru Podiel
Nešpecifikované sektory 100.0 %

Štatistiky

Štatistiky zobrazujú pomer projektu Príspevok do OECD Ukrajina 2017 voči implementujúcemu subjektu a typu pomoci

Porovnanie podľa regiónu

Ostatné filtrované pomoci Vyplatená suma
Príspevok do OECD Ukrajina 2017 100 000 €
Ostatné filtrované pomoci 519 408 739 €
Porovnanie vyplatenej sumy Projekt/Región