Detail spolupráce

Multilaterálna spolupráca

Príspevok UNIFIL 2/2018

Základné informácie

Financujúci subjekt Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR
Impl. subjekt UN
Kód impl. subjekt Sekcia OSN pre mierové operácie (iba UNIFIL, MINURSO, UNOMIG (ukončené v júni 2009), UNMIK, MONUSCO (pred júlom 2010 MONUC), UNMIL, UNOCI, MINUSTAH, UNMIS (ukončené v júli 2011), UNMIT, UNAMID, MINURCAT (ukončené v decembri 2010), UNIFSA, UNMISS]. Príspevky jednotlivých misií zaznamenané v CRS++.
Popis projektu Príspevok UNIFIL 2/2018
Dátum zazmluvnenia záväzku 01.01.2018
Dátum ukončenia záväzku
Mena EUR
Stav Reportované do OECD

Popis

Štatutárny príspevok SR do UNIFIL (Dočasné sily OSN v Libanone) na 01.09.2018-31.12.2018

Záväzky a vyplatená suma (EUR)

Rok Záväzky Vyplatená suma
2018 135 152 € 135 152 €
Spolu 135 152 € 135 152 €

Rozdelenie sektorov

Názov sektoru Podiel
Nešpecifikované sektory 100.0 %

Štatistiky

Štatistiky zobrazujú pomer projektu Príspevok UNIFIL 2/2018 voči implementujúcemu subjektu a typu pomoci

Porovnanie podľa regiónu

Ostatné filtrované pomoci Vyplatená suma
Príspevok UNIFIL 2/2018 135 152 €
Ostatné filtrované pomoci 500 744 741 €
Porovnanie vyplatenej sumy Projekt/Región