Detail spolupráce

Multilaterálna spolupráca

Príspevok MINUSTAH 2017

Základné informácie

Financujúci subjekt Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR
Impl. subjekt United Nations
Kód impl. subjekt Sekcia OSN pre mierové operácie (iba UNIFIL, MINURSO, UNOMIG (ukončené v júni 2009), UNMIK, MONUSCO (pred júlom 2010 MONUC), UNMIL, UNOCI, MINUSTAH, UNMIS (ukončené v júli 2011), UNMIT, UNAMID, MINURCAT (ukončené v decembri 2010), UNIFSA, UNMISS]. Príspevky jednotlivých misií zaznamenané v CRS++.
Popis projektu Príspevok MINUSTAH 2017
Dátum zazmluvnenia záväzku 01.01.2017
Dátum ukončenia záväzku 15.04.2017
Mena EUR
Stav Reportované do OECD

Popis

Príspevok SR do MINUSTAH (Misia OSN na Haiti) na 1.1.2017-15.04.2017

Záväzky a vyplatená suma (EUR)

Rok Záväzky Vyplatená suma
2017 32 074 € 32 074 €
Spolu 32 074 € 32 074 €

Rozdelenie sektorov

Názov sektoru Podiel
Nešpecifikované sektory 100.0 %

Štatistiky

Štatistiky zobrazujú pomer projektu Príspevok MINUSTAH 2017 voči implementujúcemu subjektu a typu pomoci

Porovnanie podľa regiónu

Ostatné filtrované pomoci Vyplatená suma
Príspevok MINUSTAH 2017 32 074 €
Ostatné filtrované pomoci 519 408 739 €
Porovnanie vyplatenej sumy Projekt/Región