Detail spolupráce

Bilaterálna spolupráca

Aktivity SSR v OBSE 2015

Základné informácie

Financujúci subjekt Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR
Prijímajúca krajina Bilaterálne, bližšie neurčené
Impl. subjekt OSCE
Kód impl. subjekt Organizácia pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe
Geo lokácia
  Zemepisná dĺžka
  Zemepisná šírka
Dátum zazmluvnenia záväzku 03.03.2015
Dátum ukončenia záväzku 31.12.2015
Mena EUR
Stav Schválené OECD

Popis

Finančný príspevok SR do OBSE na aktivity SSR v roku 2015

Záväzky a vyplatená suma (EUR)

Rok Záväzky Vyplatená suma
2015 20 000 € 20 000 €
Spolu 20 000 € 20 000 €

Rozdelenie sektorov

Názov sektoru Podiel
Riadenie a reforma bezpečnostného systému 100.0 %

Štatistiky

Štatistiky zobrazujú pomer projektu Aktivity SSR v OBSE 2015 voči implementujúcemu subjektu a typu pomoci

Porovnanie podľa regiónu

Ostatné filtrované pomoci Vyplatená suma
Aktivity SSR v OBSE 2015 20 000 €
Ostatné filtrované pomoci 402 573 245 €
Porovnanie vyplatenej sumy Projekt/Región