Detail spolupráce

Multilaterálna spolupráca

Príspevok UNMISS _2017-1

Základné informácie

Financujúci subjekt Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR
Impl. subjekt UN
Kód impl. subjekt Sekcia OSN pre mierové operácie (iba UNIFIL, MINURSO, UNOMIG (ukončené v júni 2009), UNMIK, MONUSCO (pred júlom 2010 MONUC), UNMIL, UNOCI, MINUSTAH, UNMIS (ukončené v júli 2011), UNMIT, UNAMID, MINURCAT (ukončené v decembri 2010), UNIFSA, UNMISS]. Príspevky jednotlivých misií zaznamenané v CRS++.
Popis projektu Príspevok UNMISS _2017-1
Dátum zazmluvnenia záväzku 01.01.2017
Dátum ukončenia záväzku 30.06.2017
Mena EUR
Stav Reportované do OECD

Popis

Príspevok SR do UNMISS (Misia OSN v Južnom Sudáne) na 16.12.2016-30.6.2017

Záväzky a vyplatená suma (EUR)

Rok Záväzky Vyplatená suma
2017 84 231 € 84 231 €
Spolu 84 231 € 84 231 €

Rozdelenie sektorov

Názov sektoru Podiel
Nešpecifikované sektory 100.0 %

Štatistiky

Štatistiky zobrazujú pomer projektu Príspevok UNMISS _2017-1 voči implementujúcemu subjektu a typu pomoci

Porovnanie podľa regiónu

Ostatné filtrované pomoci Vyplatená suma
Príspevok UNMISS _2017-1 84 231 €
Ostatné filtrované pomoci 519 408 739 €
Porovnanie vyplatenej sumy Projekt/Región