Detail spolupráce

Bilaterálna spolupráca

Ambasádori demokracie

Základné informácie

Financujúci subjekt Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu
Prijímajúca krajina Tunisko
Impl. subjekt
Kód impl. subjekt MVO v donorskej krajine
Geo lokácia
  Zemepisná dĺžka
  Zemepisná šírka
Dátum zazmluvnenia záväzku 30.12.2011
Dátum ukončenia záväzku 25.03.2013
Mena EUR
Stav Schválené OECD

Popis

Celkovým cieľom projektu je zvýšenie povedomia u obyvateľstva cieľovej krajiny o základných princípoch demokracie s dôrazom na ľudské práva. Očakávaným výsledkom bude záujem obyvateľstva o veci verejné. Účelom projektu je zvýšiť kapacity a potenciál ľudských zdrojov prostredníctvom vzdelávania v oblastiach, ktoré sú nevyhnutné pre rozvoj demokracie a spoločnosti. Toto sa uskutoční prostredníctvom ambasádorov z radov študentov univerzít, ktorí budú na túto funkciu odborne zaškolení a bude im k dispozícii aj odborne vytvorený materiál na rozdávanie.

Záväzky a vyplatená suma (EUR)

Rok Záväzky Vyplatená suma
2013 0 € 6 427 €
Spolu 0 € 6 427 €

Rozdelenie sektorov

Názov sektoru Podiel
Demokratická účasť a občianska spoločnosť 100.0 %

Štatistiky

Štatistiky zobrazujú pomer projektu Ambasádori demokracie voči implementujúcemu subjektu a typu pomoci

Porovnanie podľa regiónu

Ostatné filtrované pomoci Vyplatená suma
Ambasádori demokracie 6 427 €
Ostatné filtrované pomoci 402 573 245 €
Porovnanie vyplatenej sumy Projekt/Región