Detail spolupráce

Bilaterálna spolupráca

Caucasian House - medzikultúrny dialóg a spolužitie v mieri

Základné informácie

Financujúci subjekt Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu
Prijímajúca krajina Gruzínsko
Impl. subjekt
Kód impl. subjekt MVO v donorskej krajine
Geo lokácia
  Zemepisná dĺžka
  Zemepisná šírka
Dátum zazmluvnenia záväzku 19.11.2013
Dátum ukončenia záväzku 30.11.2014
Mena EUR
Stav Schválené OECD

Popis

Dobrovoľníčka bude vypomáhať v prijímateľskej organizácii Caucasan House - kultúrna a vzdelávacia organizácia - prostredníctvom administratívnej a odbornej pomoci.

Záväzky a vyplatená suma (EUR)

Rok Záväzky Vyplatená suma
2013 7 200 € 5 760 €
Spolu 7 200 € 5 760 €

Rozdelenie sektorov

Názov sektoru Podiel
Kultúra a rekreácia 100.0 %

Štatistiky

Štatistiky zobrazujú pomer projektu Caucasian House - medzikultúrny dialóg a spolužitie v mieri voči implementujúcemu subjektu a typu pomoci

Porovnanie podľa regiónu

Ostatné filtrované pomoci Vyplatená suma
Caucasian House - medzikultúrny dialóg a spolužitie v mieri 5 760 €
Ostatné filtrované pomoci 500 744 741 €
Porovnanie vyplatenej sumy Projekt/Región