Detail spolupráce

Bilaterálna spolupráca

Sustainability of return is through the empowerment of sheep production

Základné informácie

Financujúci subjekt Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu
Prijímajúca krajina Bosna a Hercegovina
Impl. subjekt
Kód impl. subjekt MVO v rozvojovej krajine
Geo lokácia
  Zemepisná dĺžka
  Zemepisná šírka
Dátum zazmluvnenia záväzku 30.04.2013
Dátum ukončenia záväzku 30.09.2013
Mena EUR
Stav Schválené OECD

Popis

Nákup 5 zariadení na strihanie oviec a 1 váhy na váženie zvierat, ako aj vydanie vzdelávacích brožúr týkajúcich sa chovu oviec, obsahujúcich návody na podávanie vitamínov a liekov, potrebných pri liečbe oviec

Záväzky a vyplatená suma (EUR)

Rok Záväzky Vyplatená suma
2013 5 000 € 4 893 €
Spolu 5 000 € 4 893 €

Rozdelenie sektorov

Názov sektoru Podiel
Služby pre hospodárske zvieratá / veterinárne služby 100.0 %

Štatistiky

Štatistiky zobrazujú pomer projektu Sustainability of return is through the empowerment of sheep production voči implementujúcemu subjektu a typu pomoci

Porovnanie podľa regiónu

Ostatné filtrované pomoci Vyplatená suma
Sustainability of return is through the empowerment of sheep production 4 893 €
Ostatné filtrované pomoci 519 408 739 €
Porovnanie vyplatenej sumy Projekt/Región